Třikrát Sonderzug v Podkrušnohoří

Na německé straně Podkrušnohoří najdeme mimo jiné tři lokálky, na nichž byl pravidelný provoz v osobní dopravě dávno zastaven, ale působí při nich spolky, které tu a tam vypraví nějaký ten zvláštní vlak. Když se takové události na Erzgebirgische Aussichtsbahn, Obervogtländische Eisenbahn a Wisentatalbahn sešly v jeden víkend, neváhal jsem jich využít. [Pokračování]