Přes Benelux do kolébky vlakotramvají (6. díl: vlakotramvaje Karlsruhe, Schaffhausen)

Sotva jsme do Karlsruhe přijeli, už ho zase opustíme v rámci celodenního výletu do Schaffhausenu, kam nás nalákaly trolejbusy a hlavně testovací provoz autonomního autobusu k Rýnským vodopádům. Zatímco do Švýcarska to vezmeme vlakotramvají přes Freudenstadt, zpět se svezeme po slavné Schwarzwaldbahn. [Pokračování]