Zabudnuté lokálky I: Kolaje pod hradom Loket

Prekrásna trať v západných Čechách, ktorej prvý úsek bol postavený ako prvá miestna dráha v Česku a ďalší, väčší úsek počas lokálkového bumu. Na konci 20.storočia bola na nej osobná doprava zastavená práve na úseku postavenom ako lokálka a na najstaršej časti zostava zachovaná. Jej úplnému zániku sa darí predchádzať, vďaka postupnej rekonštrukcií malých úsekov a možno raz zase pôjde vlak  z Krásneho Jezu až do Nového Sedla u Lokte. [Pokračovanie]