Borša km 33,069

Priecestie Borša leží v km 33, 069 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate ŽSR č. 190 Košice - Čierna nad Tisou. Trať na priecestí križuje miestnu komunikáciu.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZM( Priecestné zabezpečovacie zariadenie mechanické 1. kategórie ). Priecestie je ovládané zo závorárskeho stanovišťa Zv č. 33 Borša ( zastávka Borša ).