Borša - priecestie v km 33,069

Priecestie leží v km 33, 069 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate ŽSR č. 190 Košice - Čierna nad Tisou, v bezprostrednej blízkosti zastávky Borša. Trať na priecestí križuje miestnu komunikáciu.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZM ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie mechanické 1. kategórie ). Priecestie je ovládané zo závorárskeho stanovišťa Zv č. 33 Borša ( zastávka Borša ).

V roku 2014 boli mechanické závory odstránené a priecestie vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v Dopravnej kancelárii žst. Slovenské Nové Mesto.