Nemšová km 4,323

Priecestie Nemšová leží v km 4, 323 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 123 Trenčianska Teplá - Horné Sŕnie - Vlársky průsmyk. Trať na priecestí križuje cestu I. triedy.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v Stavadle 2 žst Nemšová.