Regionálky, ich osudy a život na nich (II. časť)

Ďalšie pokračovania tejto série článkov sa rodilo neobvykle dlho, z dôvodu časovej zaneprázdnenosti. Pre tých čo dlho čakali, prepáčte, vynasnažím sa Vám to teraz vynahradiť.
Ešte by som chcel poďakovať za maily, ktoré som od Vás dostal. Veľmi ma to motivovalo ďalej písať a hlavne chodiť a fotiť. Pýtali ste sa ma na zdroje z ktorých čerpám. Technické údaje sú z tabuľky traťových pomerov, situačné schémy tratí a staníc niečo od zamestnancov z prevádzky a údržby, samozrejme fotky, miestne obhliadky a jazdy vlakom poprípade autom. Takže ponúkam druhé sústo na zahryznutie. Nech sa páči.