Bohúňovo

Železničná zastávka Bohúňovo leží na trati ŽSR č. 160 Zvolen - Košice, v medzistaničnom úseku Tornaľa - Gemerská Hôrka.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Zvolena

BOHÚŇOVO leží na styku severovýchodného okraja Rimavskej kotliny a Slovenského krasu. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1243 ako Lokuna. V 16. - 17. stor. bola obec pod tureckou nadvládou, následkom čoho obyv. hromadne utekali. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., uhliarstvom, povozníctvom, neskôr v 19. - 20. stor. aj murárstvom. V súčasnej dobe sú zamestnaní prevažne v priemysle, doprave, obchode, poľnohosp. a verejnej správe. V obci sa nachádza neskorogotický kostol ref. cirkvi z 15. stor.