Harmanecký tunel II.

Harmanecký tunel II.

Harmanecký tunel II. (číslo 7) leží na trati 170 Zvolen – Vrútky ako štrnásty tunel úseku Banská Bystrica – Čremošné. Leží hneď za stanicou Dolný Harmanec. Je dlhý 294 metrov a celý leží v priamke. Za tunelom trať odbočuje do úzkej Bystrickej doliny.

 Miro Čiampor.