SBB EW IV 1 trieda

Predaj
Modely H0
Bratislava
915030004