Nový cestovný poriadok ŽSR 2005/2006

» Návrat

Pridané: 9.12.2005 9:07
Autor: Hurtová Dana, nick: » Pio
Zdroj: ŽSR

Nový cestovný poriadok ŽSR 2005/2006 Od nedele 11. decembra 2005 vstúpi do platnosti nový cestovný poriadok, ktorý vydali Železnice Slovenskej republiky v súvislosti so zmenou grafikonu vlakovej dopravy (GVD). Cestovný poriadok bude platný pre obdobie 11.12.2005 - 9.12.2006 a jeho obsahom je rozpis vlakov vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy. Dôvodom, pre ktorý ŽSR vydávajú cestovný poriadok je skutočnosť, že ŽSR ako manažér infraštruktúry koordinujú pohyb na železničnej dopravnej ceste.

Pre predaj bude expedovaných 27 810 kusov cestovných poriadkov, ktoré si môže cestujúca verejnosť v knižnej podobe zakúpiť v cene 65,-Sk na vybraných železničných staniciach v osobných pokladniciach Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ŽST Bratislava hl. st., Košice, Humenné, Poprad - Tatry, Liptovský Mikuláš, Žilina, Zvolen, Banská Bystrica, Levice, Nitra, Lučenec, Trenčianska Teplá, Vrútky, Prešov, Spišská Nová Ves. )

Ďalšie možnosti získania cestovného poriadku alebo informácií o vlakových spojoch je možné získať z týchto zdrojov:

1. cestový poriadok je sprístupnený vo formáte PDF súborov na web stránke www.zsr.sk ;

2. dostupný bude aj v priestoroch železničných staníc ako vývesný cestovný poriadok;

3. vyhľadanie vlakového spojenia je na www.zsr.sk možné okrem vyhľadávača ELIS aj pomocou SMS správ v tvare „vlak nástupná stanica cieľová stanica čas a dátum“ na čísle 123 v sieti T-Mobile a 350 v sieti Orange;

4. taktiež na stránke www.zsr.sk je v projekte „Pohyb vlaku“ možné zistiť požadovanú informáciu o aktuálnom pohybe vlaku – a to prostredníctvom SMS správy v tvare MES číslo vlaku a následne jej zaslaním na číslo 7772 platným pre oboch mobilných operátorov. Táto služba umožní cestujúcim získať aktuálnu informáciu o poslednom pohybe vlaku so zobrazením názvu železničnej stanice a informácie o tom, či vlak ide načas alebo je zmeškaný. Cena spätnej SMS správy je maximálne 3,-Sk vrátane DPH v závislosti od operátora a programu užívateľa.

5. informácie o vlakových spojoch sú dostupné aj na www.cp.sk.

V priebehu roku 2006 počas platnosti cestovného poriadku 2005/2006 dôjde k dvom zmenám v cestovnom poriadku, ktoré sa predpokladajú k 26. marcu 2006 a 28. máju 2006. Každú zmenu do cestovného poriadku ŽSR 2005/2006 bude možné bezplatne obdržať na predajných miestach cestovných poriadkov po predložení kupónu z cestovného poriadku.

Železnice Slovenskej republiky taktiež upozorňujú cestujúcu verejnosť, že v dôsledku modernizácie V. železničného koridoru a predpokladaných výlukových prác v úseku trate Bratislava – Trnava – Leopoldov – Nové Mesto nad Váhom dôjde v priebehu budúceho roku aj k ďalším zmenám. Zmeny sa budú dotýkať časov odchodov a príchodov vlakov osobnej dopravy do železničných staníc na trati Bratislava – Trnava – Leopoldov – Nové Mesto nad Váhom. ŽSR však budú cestujúcu verejnosť o týchto zmenách vopred informovať.

Hlavné zmeny v novom cestovnom poriadku ŽSR 2005/2006

Porovnanie výkonov osobnej dopravy v GVD 2005/2006 v porovnaní s GVD 2004/2005
GVD 2004/2005
- počet vlakov za rok v osobnej doprave 615 678
- počet vlakových kilometrov za rok v osobnej doprave 31 687 000

GVD 2005/2006
- počet vlakov osobnej doprave 605 425
- počet vlakových kilometrov za rok v osobnej doprave 31 849 100


Prehľad zmien v Cestovnom poriadku 2005/2006:

Vlaky novo zavedené:

IC 146/147 „Hradčany“
–nový pár vlakov na trati Žilina – Čadca – Praha. Vlak 146 Žilina 16.42, Čadca 17.07 – 17.10, Praha hl. n. 23.01, vlak 147 Praha hl. n. 5.18, Čadca 10.58 – 11.03, Žilina 11.28. 
 
R 230/231 „Rastislav“
–nový pár vlakov na trati Štúrovo – Bratislava hl. st. – Brno hl. n. Spolu s vlakom 232/233 a 234/235 bude vedený v novom taktovom systému ŽSR trate Štúrovo (Zvolen) – Bratislava hl. st. – (Kúty).
Vlak 230 Štúrovo 14.08, Bratislava hl. st. 15.40 – 15.44, Kúty 16.28 – 16.30, Brno hl. n. 17.22,
Vlak 231 Brno hl. n. 7.18, Kúty 8.17 – 8.20, Bratislava hl. st. 9.04 – 9.16, Štúrovo 10.48. 
 
IC 400, 402/403 „Gerlach“
–na úseku Wien Westbf – Bratislava hl. st. – Košice bude vedený nový pár vlakov IC 402/403 „Gerlach“ na báze dnešných vlakov 402/403 a 506/507, ktoré na seba v Bratislave hl. st. pre výlukové práce nenadväzovali.
Vlak 402 Košice odchod o 5.52 h, Wien West príchod o 13.10 h,
Vlak 403 Wien West odchod o 14.52 h, Košice príchod o 22.18 h.
Vlak 400 bude vedený ako vychodzí z Bratislavy hl. st. o 5.18 h, Wien West o 7,00 hod. 
 
R 1508, 1509, Zr 1510
–nové posilové vlaky na trati Žilina – Bratislava – Žilina. Vlak 1508 (ide v 7) Žilina 18.35, Bratislava hl. st. 21.15; vlak 1509 (ide v 5) Bratislava hl. st. 16.52, Žilina 19.43; vlak 1510 (ide 1 a 6) Žilina 6.35, Bratislava hl. st. 9.22, v (1) ide až z Liptovského Mikuláša s odchodom o 5.14. 
 
Zr 1732/1733 „Nitran“
–nový vlak na trati Nitra – Bratislava – Nitra. Vlak 1732 Nitra 05.55, Bratislava hl. st. 07.34; vlak 1733 Bratislava hl. st. 15.24, Nitra 17.07 
 
Osobné vlaky cez hraničný prechod Štúrovo – Szob
–cez tento hraničný priechod bude vedených 5 párov vlakov Nové Zámky – Budapest.
 
Osobné vlaky cez hraničný prechod Lenartovce – Bánréve a Fiľakovo – Somosköújfalu
–na trati Hatvan – Fiľakovo – Lenartovce – Miskolc bude vedený nový pár osobných vlakov. Z tohto dôvodu je zrušený vlak 6350 Lenartovce – Bánréve a pár vlakov 6306/6307 a 6301/6300 v úseku trate Šiatorská Bukovinka – Somoskoújfalu.
 
Osobné vlaky Štúrovo – Dudince, Rožňava - Rožňava mesto 
–- na trati Štúrovo - Šahy - Dudince bude v poobedňajších hodinách vedené jedno priame spojenie v piatok do Dudiniec a jedno v nedeľu späť
- na trati Rožňava - Rožňava mesto zastávka budú v pracovné dni v ranných hodinách vedené 2 páry vlakov, z toho 1 pár s priamym spojením s Plešivcom
 

Obnovená prevádzka na regionálnych tratiach:

Prievidza - Nitrianske Pravno
–na trati Prievidza - Nitrianske Pravno budú len v pracovných dňoch vedené 2 páry vlakov (jeden ráno, jeden poobede), v úseku Prievidza - Nedožery a späť bude vedený v ranných hodinách ďalší vlak.
 

Vlaky zrušené:

EC/Ex 130/131 „Polonia“ 
–tento pár vlakov je už od 24.9.2005 na trati Warszawa – Břeclav – Bratislava – Budapest zrušený a je nahradený novým vlakom Warszawa – Břeclav – Wien s prípojom pre trať Břeclav - Bratislava novým párom vlakov 236/237.
Toto spojenie zostane zachované aj pre nový cestovný poriadok 2005/2006 nasledovne:
- EC 103 Warszawa 5.48, Břeclav 12.08, vlak 237 „Mojmír“ Břeclav 13.00, Bratislava 13.59
- vlak 236 „Mojmír“ Bratislava 14.44, Břeclav 15.42, EC 102 Břeclav 15.58, Warszawa 22.22 
 
EC 134/135 „Vyšehrad“
–tento pár vlakov bude na trati Bratislava hl. st. – Pardubice – Praha hl. n. zrušený.
 
Zr 338/339 „Olza“
–tento pár vlakov nebude na úseku trate Žilina – Český Těšín vedený, bude vedený iba na trati Český Těšín - Katowice. 
 
R 422/423 „Beskyd“ 
–tento pár vlakov bude na trati Žilina – Čadca – Brno hl. n. zrušený.
 
R 875 
–tento vlak bude na trati Bratislava – Štúrovo zrušený.
 
Zr 2519/2538 
–tento pár vlakov bude na trati Nitra – Wien zrušený.
 
 
–Pôvodne dohodnuté nové spojenie Bratislava – Wien – Celje – Zagreb – Split pre vysoké finančné požiadavky slovinských a chorvátskych železníc v letnej turistickej sezóne 2006 nebude realizované.
Osobné vlaky cez hraničný prechod Rusovce – Rajka.
–2 páry osobných vlakov 4400/4401 a 4402/4403 budú na trati Bratislava hl. st. – Rajka – Györ zrušené.
 
Osobné vlaky cez hraničný prechod Čaňa – Hidasnémeti
–je zrušený vlak 7212 v úseku Košice – Hidasnémeti 

Vlaky vedené v nových časových polohách:

EC 120/121 „Košičan“
Tento pár vlakov Košice – Praha a späť bude preradený do kategórie EC.
–vlak 120 bude vedený v neskoršej polohe o cca 20 min, v Žiline vytvorí nový prípoj od R 605 z Bratislavy. Košice 9.52, Žilina 12.38 – 12.42, Čadca 13.07 – 13.10, Praha hl. n. 18.46. 
 
EC 136/137 „Slovenská strela“
–tento pár vlakov bude i naďalej v Břeclavi doberať a odstavovať priame vozne Wien – Praha – Wien. V obidvoch smeroch bude vedený do Prahy-Holešovíc. Vlak 137 bude vedený v neskoršej polohe o 35 min, Praha – Holešovice 18.40, Bratislava hl. st. 22.49.
 
Ex/IC 140/141 „Detvan“
–vlak 140 sa bude v Bohumíne spojovať s vlakom EC 106 Warszawa – Praha, v smere opačnom bude vlak 141 vedený samostatne. Vlak 140 pôjde v neskoršej polohe o cca 20 min, v Žiline vytvorí nový prípoj od R 603 z Bratislavy. Zvolen os. st. 8.39, Žilina 10.38 – 10.42, Čadca 11.07 – 11.10, Praha hl. n. 16.46. 
 
R 232/233 „Svätopluk“
–tento pár vlakov vytvorí v Břeclavi prípoj na a od vlaku EC 172/173 „Vindobona“ Wien – Praha - Hamburg. Vlak 232 bude vedený v neskoršej polohe o 20 min, Štúrovo 9.08, Bratislava hl. st. 10.40 – 10.44, Kúty 11.28 – 11.30, Břeclav 11.52.
 
R 234/235 „Amicus“
–vlak 234 bude vedený v neskoršej polohe o 20 min, Budapest Nyugati pu. 16.15, Štúrovo 17.45 – 18.08, Bratislava hl. st. 19.40 – 19.44, Kúty 20.28 – 20.30, Brno hl. n. 21.30. 
 
EC 278/279 „Jaroslav Hašek“
–v lete bude vlak 279 v Bratislave hl. st. odstavovať a vlak 278 doberať priame vozne Praha – Thessaloniki – Praha na a od vlakov 943/944 Bratislava hl. st. – Lökösháza.
Vlak 278 bude vedený v neskoršej polohe o 30 min, Budapest Keleti pu. 14.30, Štúrovo 15.36 – 15.48, Bratislava hl. st. 17.10 – 17.18, Kúty 17.56 – 17.58, Praha hl. n. 21.28, vlak 279 bude vedený v skoršej polohe o 40 min, Praha hl. n. 7.37, Kúty 11.09 – 11.11, Bratislava hl. st. 11.47 – 11.51, Štúrovo 13.09 – 13.15, Budapest Keleti pu. 14.22. 
 
R 374/375 „Pannonia“
–vlak 375 bude vedený v skoršej polohe o 25 min, Praha hl. n. 23.05, Kúty 3.30 – 3.45, Bratislava hl. st. 4.30 – 4.55, Rajka 5.38 – 5.52, Budapest Keleti pu. 7.53 – 8.10, Bucuresti Nord 23.09.
 

Vlaky presmerované:

EC 170/171 „Hungaria“
–tento pár vlakov bude do 27.5.2006 vedený v Berlíne cez stanice Berlin – Schönefeld, Berlin Ostbf do stanice Berlin Zoo. Od 28.5.2006 bude vedený cez nový tunel „sever – juh“ teda do stanice Berlin Südkreuz, Berlin Hbf – Lehrter Bf do stanice Berlin - Gesundbrunnen. Na ČD bude vedený cez Pardubice, nie cez Havlíčkův Brod.
Vlak 170 bude vedený v neskoršej polohe o 40 min, Budapest Keleti pu. 10.50, Štúrovo 11.53 – 11.56, Bratislava hl. st. 13.15 – 13.20, Kúty 13.56 – 13.58, Praha – Holešovice 17.25 – 17.34, Berlin Zoo 22.31 (Berlin – Gesundbrunnen 22.25).
Vlak 171 bude vedený v skoršej polohe o 30 min, Berlin Zoo 7.26 (Berlin – Gesundbrunnen 7.35), Praha – Holešovice 12.27 – 12.40, Kúty 16.09 – 16.11, Bratislava hl. st. 16.47 – 16.50, Štúrovo 18.09 – 18.15, Budapest Keleti pu. 19.22. 
 
EC 174/175
–tento pár vlakov bude do 27.5.2006 vedený v Berline cez stanice Berlin – Schönefeld, Berlin Ostbf, Berlin Zoo, Berlin – Spandau do stanice Hamburg Altona. Od 28.5.2006 bude vedený cez nový tunel „sever – juh“ stanice Berlin Südkreuz, Berlin Hbf – Lehrter Bf, Berlin Spandau do stanice Hamburg - Altona. Na ČD bude vedený cez Pardubice, nie cez Havlíčkův Brod.
Vlak 174 bude vedený v neskoršej polohe o 40 min, Budapest Keleti pu. 6.50, Štúrovo 7.53 – 7.56, Bratislava hl. st. 9.15 – 9.20, Kúty 9.56 – 9.58, Praha – Holešovice 13.25 – 13.34, Berlin Zoo 18.31 – 18.35 (Berlin Hbf – Lehrter Bf 18.18 – 18.21) – Hamburg – Altona 20.59 (Hamburg – Altona 20.34).
Vlak 175 bude vedený v skoršej polohe o 30 min, Hamburg – Altona 9.14 (Hamburg – Altona 9.24), Berlin Zoo 11.22 – 11.26 (Berlin Hbf – Lehrter Bf 11.39 – 11.42), Praha – Holešovice 16.27 – 16.40, Kúty 20.09 – 20.11, Bratislava hl. st. 20.47 – 20.50, Štúrovo 22.09 – 22.15, Budapest Keleti pu. 23.22.
 
R 336/337 „Báthory“
–Tento vlak bude vedený celoročne po trati cez Trnavu. Z dôvodu predpokladaných prirážok na pomalé jazdy na ŽSR (cca 20 min) a z dôvodu zachovania existujúcich polôh na hraniciach vo Zwardoni boli upravené polohy tohto páru vlakov na MÁV. 
 
R 376/377 „Devín“
–na ČD bude tento vlak vedený cez Pardubice, nie cez Hradec Králové. Vlak 376 bude vedený v neskoršej polohe o 40 min, v Bratislave hl. st. vytvorí nový prípoj od vlakov IC 500 a 810 z Košíc a od vlaku 333 z Katowíc a v Břeclavi na R vlak Wien - Warszawa. Vlak 377 bude vedený v taktovej polohe ŽSR (Bratislava hl. st. príchod 6.04), v Bratislave hl. st. vytvorí prípoj na vlak 337 do Budapesti a na vlak 811 do Košíc, v Břeclavi od R vlaku Warszawa – Wien. 
 

Predĺžené trasy vlakov:

R 800/801 „Poľana“
–tento pár vlakov bude vedený na trati Prešov – Košice - Zvolen – Bratislava, vlak 800 Prešov odchod 22.40, Bratislava hl. st. 6.08, vlak 801 Bratislava hl. st. 23.46, Prešov 7.39.
 
R 802/803 „Gemeran“
–tento pár vlakov bude vedený na trati Prešov – Zvolen – Bratislava, vlak 802 Prešov 9.17, Bratislava hl. st. 16.40, vlak 803 Bratislava hl. st. 12.16, Prešov 19.27.
 
Zr 1829/1829 „Bodva“
–tento pár vlakov bude vedený na trati Zvolen – Prešov, vlak 1828 Prešov 15.24, Zvolen 19.19, Zvolen 9.36, Prešov 13.52
 

Rozšírenie počtu spojení:

ER – SPR Bratislava – Marchegg – Wien 
– Pre GVD 2005/2006 bol medzi Bratislavou a Viedňou vytvorený 1 h takt v čase od 4.50 do 22.50 h.
- ER Bratislava hl. st. odchod párna hodina, min 50
- SPR Bratislava hl. st. odchod párna hodina, min 00
- ER Bratislava hl. st. príchod nepárna hodina, min 38
- SPR Bratislava hl. st. príchod párna hodina, min 25
Celkovo bude na trati Bratislava – Wien vedených 21 párov vlakov ER/SPR.
 
Os Bratislava – Marchegg – Gänserndorf
– Pre GVD 2005/2006 bol medzi Bratislavou a Gänserndorfom vytvorený 2 h takt; z Bratislavy hl. st. v čase od 8.18 do 20.18 h, v smere opačnom do Bratislavy hl. st. od 8.09 do 22.09 h.
Celkovo bude na trati Bratislava – Gänserndorf vedených 8 párov Os vlakov. 
 
Zr – Os Bratislava–Petržalka - Wien 
–celkovo bude na trati Bratislava – Petržalka – Wien Südbf vedených 18 párov Zr vlakov. Okrem vlaku Os 7652 budú odchylne od platného GVD vedené všetky vlaky na trati Bratislava – Petržalka – Wien Südbf - Bratislava – Petržalka ako priame zrýchlene vlaky (Zr).

Hurtová Dana

Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 57     Stránky: / 3     Výpis:    
» 362.010-1 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 2 318 24.6.2007 9:40
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Nový cestovný poriadok ŽSR 2005/2006

ked je novy cestovny poriadok tak su same zmeny


» dědek Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 355 13.12.2005 4:08
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Nový cestovný poriadok ŽSR 2005/2006

Tak som si opäť trošičku "počítal" v Nových cest.por.ŽSR 2005/2006. Hm,hm,hm,... neviem, či to dakto kompetentný aj číta. Ale pravdupíšucí ľudia sú ako pútnici na púšti.
Napr. trať Brezno-Jesenské!! Veď to je nonsens 21. storočia!! Alebo príliš priehľadný ťah postupnej likvidácie lokálok. Veď načo sú nám!!!! Ľudia chodia aj tak autóbusmi... Ale že medzi Tisovcom a Pohr.Polhorou je to o hubu, ba priam držťku to nikoho neondie. Čaká sa kým preplnený buss sa zgúľa na trať či priam do doliny pri vyhýbani sa s kamiónom TIR ?
Až napadne sneh-bude to za chviľu-zodpovední m o d l i t e s a !
A náväznosť dopravy napr. z krajkého mesta do dedín? "A načo, Ty kokso! Šak sa na hotelu dá prespať!" Že nemáš chechtáky - staraj sa! Premiestni, ukradni, privatizuj, tuneluj , etc. toť asi predstava zvolených či vyvolených, al ezodpovedných! v r a j ale kto vie komu a za čo!

» Zelená Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 435 12.12.2005 22:13
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Nový cestovný poriadok ŽSR 2005/2006

Pozor na ten úseh Śahy - Dudince. Když si pročzěš poznámky, tak tam vlastně jezdí jediný pár vlaků. a to jen v pátek a neděli, v ostatní dny vůbec. takže to dost zavádí a možná to poplete některé cestující.

Co se týká R příplatků Košice - Prešov, sand je možné, že to udělají jak na úseku KE - Moldava n.B. nebo LCc - Fiľakovo a ZV - Hronská DÚbrava, že dodatečně vymezí některé R ( nebo všechny ), ve kterých bude možná přeprava bez příplatku. Ale jinak ten R příplatek je přežitek, už by ho měli zrušit úplně. Brání ZSSK v konkurenci, busáci nic takového nemají.

» Peťov Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 622 12.12.2005 15:16
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Nový cestovný poriadok ŽSR 2005/2006

Všimol som si, že spustili osobnú dopravu zo Šahov do Dudiniec. Okrem iného tento CP je naozaj SUPER !!!

» martin.olo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 870 12.12.2005 15:03
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Nový cestovný poriadok ŽSR 2005/2006

Ad 362.005:
Suhlas, okrem niekolkych "drobnosti", ako napr.: kedy zrusia medzi Po a KE rychlikovy priplatok? Ved kto pojde rychlikmi 800/801 a 802/803 z PO do KE a spet s priplatkom?

» 362.005 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 816 12.12.2005 10:39
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Nový cestovný poriadok ŽSR 2005/2006

Musím pochváliť tvorcov nového CP. Spoje na trati 188 sú /na rozdiel od predošlích/ perfektné.

» Akvashop Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 11.12.2005 21:35
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Nový cestovný poriadok ŽSR 2005/2006

Je fakt skoda ze sa zrusili bez nahrady osobne vlaky do Rajky (HU) hoci je to fakt len 5Km do BA-Rusoviec. V Rajke zije cca 250 slovakov cca 10% obyvatelov Rajky a vlakove spojenie fakt chyba, inak fakt chodilo malo ludi, ale to len preto, ze to bolo cele zle nastavene, zle odchody, zbytocne vela vagonov. Napriklad z prace som sa po 18.00 domov do Rakjky ani nedostal. Prakticky maly pohranicny listok sa uz neda kupit na rychlik...

» ufo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 4 892 11.12.2005 21:19
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Nový cestovný poriadok ŽSR 2005/2006

Zrušilo sa osobáky do Györu, ale mašiny pôjdu aj tak, ráno od Panónky a Báthoryho a večer zase po nich, mohli za to zavesiť jedno Béčko

» Rasťo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 577 11.12.2005 21:05
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Nový cestovný poriadok ŽSR 2005/2006

Tie osobáky do Györu, cez týždeň voľného lístka som mal tú česť previezť sa v raz aj do Rusoviec a na otočku naspäť.
Cesta do Rusoviec - 4 cestujúci - 263 + 3xB +240
Cesta z Rusoviec - 10 cestujúcich - 240 + 3xB

» dispecer Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 35 11.12.2005 19:27
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Nový cestovný poriadok ŽSR 2005/2006

Ano Rasto viem ze ak 530 meska viac ako 15 min ide ina suprava.Ale uz len ze to spolocnost napadlo ale 530 malokedy meskava tak mam velku sancu na uspech,he,he.

nasledujúce príspevky »