V rámci OPD 3 je připraveno 85 miliard korun, první výzvy byly vyhlášeny

6.10.2022 19:45Zdroj: Asociace podniků českého železničního průmyslu

6.10.2022

Ve středu 5. října byly vyhlášeny první čtyři průběžné nesoutěžní výzvy Programu Doprava 2021–2027 (OPD3). Otevřeny jsou pro Správu železnic a Ředitelství silnic a dálnic ČR a to až do 30. června 2029. Souhrnný příspěvek EU v rámci prvních čtyř výzev je zhruba 85 miliard korun (57,9 miliardy pro ŘSD a 27,1 miliardy pro Správu železnic). Příjem žádostí začne 10. října. Současně začaly oficiálně fungovat i nové webové stránky OPD3.

Podpora bude směřovat do několika oblastí. Jednak je to modernizace a rekonstrukce železniční infrastruktury zařazené do páteřní celoevropské sítě TEN-T a zavádění nových technologií pro řízení provozu a zajištění jeho větší bezpečnosti. Další oblastí je zajištění udržitelné regionální, příměstské i městské dopravy a zlepšení kvality železniční infrastruktury s ohledem na její kapacitu, bezpečnost a také lepší návaznost dopravy z regionálních tratí na páteřní síť. Sem spadá například modernizace stanic a zastávek s cílem zlepšit komfort i poskytované služby na železnici.   

Podpořeny budou také projekty zaměřené na dobudování páteřní silniční sítě a zvýšení kapacity nejvýznamnějších tahů. Podpory se dočká rovněž výstavba obchvatů, což zlepší kvalitu ovzduší v centrech měst a obcí a omezí vliv tranzitní dopravy na zdraví lidí v obytné zástavbě.
V Programu Doprava 2021–2027 budou v průběhu října a listopadu tohoto roku vyhlašovány také další výzvy. Podrobné informace naleznete v sekci Harmonogram výzev OP. Přehled aktuálně vyhlášených výzev, včetně podrobné dokumentace, je zveřejněn zde. Nové webové stránky OPD3 jsou zde.

Program Doprava 2021–2027 (OPD3) navazuje na Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2) a jeho cílem je přispět k zvýšení konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím zlepšení dopravní dostupnosti. Na splnění tohoto cíle bylo Evropskou unií v programovém období 2021–2027 vyčleněno pro ČR 4,9 miliardy eur, což dělí z OPD3 největší český operační program.