ETCS: Společnost AŽD vybaví vlaky Leo Express evropským zabezpečovačem

6.10.2022 18:45Zdroj: Leo Expres

6.10.2022

Společnost AŽD uzavřela smlouvu s českým dopravcem Leo Express na dodávku a instalaci mobilní části jednotného evropského zabezpečovače ETCS pro všech pět elektrických jednotek FLIRT (ř. 480), které Leo Express provozuje. Jde o zakázku v celkové hodnotě 119,4 mil Kč. Vlaky Leo Express tak budou ještě bezpečnější a zároveň budou připravené pro termín stanovený Ministerstvem dopravy. 

Práce na instalaci mobilní části ETCS Level 2 (Baseline 3) začnou v březnu roku 2023 a budou dokončeny do prosince roku 2024. Společnost Leo Express tak dodrží přísné podmínky Národního implementačního plánu ERTMS/ETCS, který schválilo Ministerstvo dopravy, podle nějž začne od 1. ledna 2025 na všech tratích vybavených ETCS výhradní provoz. To znamená, že hnací vozidla a jednotky bez ETCS od roku 2025 nebudou moci vyjet na tratě s jednotným evropským zabezpečovačem. 

Aby společnost AŽD získala zakázku, musela splnit náročné podmínky dopravce Leo Express. Ten trval na dokončení instalace a zprovoznění do konce roku 2024, aby byly jeho jednotky vybaveny v souladu s Národním implementačním plánem, při minimálních odstávkách silně vytížených jednotek FLIRT. Dodavatel navíc musí instalovanou mobilní část ETCS schválit pro provoz v sousedním Polsku. 

„Je to pro nás jedna z nejsložitějších zakázek, kterou realizujeme, ale termíny výhradního provozu podle Národního implementačního plánu, který je přenesen do Prohlášení o dráze, jsou pro nás závazné a nepřekročitelné. Všechny námi realizované zakázky související s ETCS, které máme s dopravci zasmluvněny, budou termínově dokončeny tak, aby byl Národní implementační plán dodržen a nemusel se termínově posouvat,“ říká generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle. 

AŽD je společnost, která o technologii ne jenom mluví, ale zejména ji tvoří. Díky tomu budou vlaky Leo Express ještě bezpečnější než doposud,uvádí generální ředitel Leo Express Peter Köhler. 

“Jsme rádi, že se nám podařilo dojednat a uzavřít smlouvu na instalaci ETCS s českým dodavatelem, AŽD, který nám zaručí včasné dodání na všechny jednotky a splní také požadované homologace a kvalitu. Tímto krokem jdeme jako dopravce směrem k zajištění vyšší bezpečnosti na železnici,” dodává Martin Bala, ředitel Leo Express pro Českou a Slovenskou republiku.  

Leo Express zároveň zveřejnil jako první dopravce jízdní řád na příští rok. Zrychlil spoje mezi Prahou a Ostravskem o 16 minut a drží nejvýhodnější cenu při včasném nákupu na 99 Kč. Cestující si již nyní mohou s předstihem zakoupit výhodné jízdenky na Vánoce či do adventního Krakova nebo Salzburgu.