Zoznám sa s povolaniami na železniciach.

22.9.2022 12:40Zdroj: ZSSK

22.9.2022

Zoznám sa s povolaniami na železniciach. Doprava ti otvorí dvere do stabilného a perspektívneho pracovného sveta

  • Opäť sa blíži termín obľúbeného podujatia Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU.
  • Tentokrát bude dňa 27. 9. 2022 v Trnave
  • Železničná spoločnosť Slovensko žiakom základných škôl poskytne informácie o spoločnosti, predstaví štipendijný program a zoznámi ich možnosťami praxe

 

BRATISLAVA – Putovné podujatie Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU je opäť tu. Tentokrát však v Trnave. Opäť však bude pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a tradične sa na ňom zúčastní aj národný dopravca – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

Podujatie, ktoré má motivovať nádejných budúcich dopravcov sa uskutoční dňa 27. 9. 2022 v Trnave v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej na Študentskej 23 od 9:00 do 12:30. Žiakom základných škôl a mládeži na ňom odborníci poskytnú kariérové poradenstvo s odporúčaním ich ďalšieho študijného smerovania a výberu povolania. Budú im tiež predstavené odbory vzdelávania z oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne vysokých školách.

Súčasťou bohatého sprievodného programu budú ukážky výkonu povolaní najmä v cestnej doprave, riadenie rušňa prostredníctvom vlakového trenažéra, diagnostika vozidiel, dopravná výchova s informáciami o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej dopravy, dopravné simulátory vrátane simulátora nárazu vozidla, nácvik poskytovania prvej pomoci, dopravné kvízy a súťaže. Vstup na podujatie je bezplatný.

„ZSSK žiakom poskytne informácie o spoločnosti, predstaví im štipendijný program a možnosti praxe. Prostredníctvom virtuálnych okuliarov sa dostanú do 3D priestoru, v ktorých ich privíta vlakový personál a prezrú si kabínu rušňovodiča. K dispozícii bude aj videoprojekcia s ukážkami povolania rušňovodiča a práce na údržbe. Pre mládež sme tiež pripravili ukážky práce s prístrojom, ktorý využívajú vlakvedúci. Budú si tak môcť vytlačiť vzorové cestovné lístky, zobraziť meškania vlakov či trasy vlakových spojení. Pre najmenších bude aj kreatívna aktivita v podobe odtláčania rúk na plagát s témou Pridaj sa k nám, cestujeme vlakom. Učiteľom poskytneme informácie o možnej spolupráci so školami a priblížme ponúkané exkurzie pre žiakov stredných škôl na pracoviskách spoločnosti,“ spresňuje Roman Koreň, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.