Prodlužování podchodu v Hořovicích může začít

19.8.2022 12:30Zdroj: Správa železnic

19.8.2022

Správa železnic vybrala zhotovitele, který prodlouží podchod v Hořovicích na druhou stranu stanice. Vítězem veřejné zakázky se stala společnost REK + VIAMONT – ŽST Hořovice, tvořená firmami REKULTIVACE Ústí nad Labem a VIAMONT Servis. Její nabídková cena činí 52,5 milionu korun bez DPH. Součástí zakázky je i vybudování nové komunikace a parkoviště P+R, na kterých se v rámci této investice bude podílet město Hořovice. Dokončení prací je plánováno do listopadu příštího roku.

Stávající podchod se prodlouží o přibližně 19 metrů směrem od výpravní budovy pod kolejemi č. 2 a 4. Dojde k celkové modernizaci jeho interiéru a sladění původní a nově postavené části. Provede se sjednocení osvětlovacích těles, nová výmalba a nezbytné úpravy systému odvodnění. V rámci stavby se v celé stanici vymění orientační systém pro cestující, v sousedství výpravní budovy také vznikne přístřešek pro 12 jízdních kol.

Nové vyústění podchodu bude zastřešené a umožní bezbariérový přístup šikmým chodníkem. Naváže na něj záchytné parkoviště P+R s kapacitou 35 míst včetně dvou stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Propojení parkoviště s ulicí Sklenářka zajistí nová místní komunikace, její součástí bude chodník pro pěší.

Podchod byl ve stanici Hořovice vybudován v rámci přestavby koridorového úseku Beroun – Zbiroh, která byla dokončena před deseti lety. S hlavním objemem stavebních prací na jeho prodloužení se počítá v roce 2023, stavba bude mít minimální dopad na provoz vlaků dálkové dopravy.