BORCAD je hrdým dodavatelem ŠKODY TRANSPORTATION

28.6.2022 21:00Zdroj: Asociace podniků českého železničního průmyslu

27.6.2022

V současné době běží naplno výroba sedadel pro projekty skupiny ŠKODA pro českou a slovenskou železnici. BORCAD se soustředí na projekty Regiopanterů pro Jihomoravský kraj (celkem 37 jednotek) a pro České dráhy (dvouvozové a třívozové jednotky, celkem 110 jednotek), přičemž některé dvouvozové jednotky pro ČD již jezdí v Plzeňském kraji.

V druhé polovině roku 2021 byly již vydodány sedadla pro pantery v barvách ZSKK (25 jednotek), pro moravskoslezský projekt PUSH-PULL (pět patrových souprav) a 50 vozů první a druhé třídy do dálkové dopravy pro České dráhy (dnes jezdí pod značkou InterJet, dodáno v konsorciu Škoda – Siemens). V přípravě je pokračování slovenského projektu, dodávky budou pokračovat od září 2022 a koncem roku začne BORCAD dodávat zatím svůj největší projekt pro ŠKODU od spolupráce na City Elefantu – následující tři roky bude BORCAD participovat na projektu ČD 182. Kromě sedadel první třídy COMFORT a druhé třídy FLEXIO je tentokrát součástí projektu i bistro oddíl.

BORCAD provedl během roku 2021 řadu organizačních změn k zajištění stability dodávek i v této turbulentní době a navýšil kapacitu výroby pro nejvýznamnějšího českého zákazníka pro následující roky. V loňském finančním roce jsme zvedli tržby o 57 % na 522 mil. Kč a letos plánujeme tržby na úrovni 700 mil. Kč. Problémem je však bezprecedentně stoupající cena vstupů a s tím související značná nejistota ohledně budoucího vývoje celého segmentu výrobců komponentů kolejových vozidel.