Aktualizácia: Vlaky kategórie EC budú od pondelka (20. 6.) premávať po pôvodnej trase cez Nové Zámky

20.6.2022 13:56Zdroj: ZSSK

20.6.2022

 • Pre všetky EC vlaky premávajúce cez pohraničný priechod Štúrovo sa v úseku Szob – Nagymaros a späť zavedie NAD
 • Vlaky EC 130/131, 280/281 a EN 476/477 zostávajú premávať naďalej až do odvolania cez pohraničný priechod Rajka a zároveň pri týchto vlakoch dochádza k zmene časových polôh a cieľovej/východzej stanice v Budapešti
 • Predpokladaný termín obnovy vlakovej dopravy v úseku Szob – Nagymaros je august 2022

 

BRATISLAVA – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje, že na základe dohody s dopravcom MÁV START ohľadom odklonovej vozby vlakov kategórie EC bolo v súvislosti s prerušenou dopravou cez pohraničnú priechodovú stanicu (PPS) Štúrovo dohodnuté, že od pondelka 20. 6. 2022 príde k obnoveniu vedenia prevažnej väčšiny vlakov EC cez PPS Štúrovo.

 

Vlaky EC 270/271, 272/273, 274/275, 276/277, 278/279 a 286/287 pôjdu:

 • cez PPS Štúrovo v trase Praha – Bratislava hl. st. – Štúrovo – Szob s následným prestupom v ŽST Szob do autobusov náhradnej autobusovej dopravy (NAD), ktorá bude zavedená v úseku Szob – Nagymaros, a v ŽST Nagymaros bude možný prestup na vlak do cieľovej stanice Budapest Nyugati. Predpokladané meškanie pri príchode uvedených vlakov do ŽST Budapest Nyugati bude cca 30 minút,
 • tento režim bude platiť obojsmerne s tým, že vlaky v smere zo ŽST Budapest Nyugati budú mať posunuté časové polohy odchodu z nepárnej hodiny a 40. minúty na nepárnu hodinu a 8. minútu v trase vlaku REX smer Nagymaros s prestupom do NAD v úseku Nagymaros – Szob a následným prestupom v ŽST Szob na kmeňový vlak EC smer Bratislava – Praha (vlak EC 286 ide dňa 20. 6. 2022 ešte odklonom cez PPS Rajka).

 

Vlaky EC 130/131, 280/281 a EN 476/477:

 • zostanú naďalej vedené odklonom cez PPS Rusovce – Rajka bez obsluhy úseku Bratislava – Štúrovo až do obnovenia železničnej prevádzky v postihnutom úseku,
 • uvedené vlaky budú v Budapešti vychádzať a prichádzať do/z ŽST Budapest-Keleti v nasledovných zmenených časových polohách:
  • EC 280 (Budapest-Keleti 04:50 – Bratislava hl. st. príchod 7:54, odchod smer ČR 08:06),
  • EC 130 (Budapest-Keleti 08:01 – Bratislava hl. st. príchod 10:52, odchod smer ČR 10:57),
  • EN 476 (Budapest-Keleti 19:01 – Bratislava hl. st. príchod 22:02, odchod smer ČR 22:06),
  • EC 281 (Bratislava hl. st. 19:57 – Budapest-Keleti 22:58),
  • EC 131 (Bratislava hl. st. 17:19 – Budapest-Keleti 20:58),
  • EN 477 (Bratislava hl. st. 05:57 – Budapest-Keleti 09:14),
 • všetky vlaky budú na odklonových trasách zastavovať v ŽST Rajka, Györ a Budapest-Kelenföld.

 

Zároveň dávame cestujúcim do pozornosti odklonové vlaky z Bratislavy hl. st. smer Zvolen (R 800/801, 15 843, 17 840), ktoré počas odklonovej vozby (ako doplnok k EC vlakom), zabezpečujú mimoriadne obsluhu staníc Nové Zámky a Štúrovo.

Nezjazdnosť trate v úseku Szob – Nagymaros potrvá pravdepodobne podľa vyjadrenia maďarského dopravcu MÁV START až do augusta 2022. Cestujúcim sa za komplikácie v súvislosti s touto situáciou ospravedlňujeme.