Prepravy dreva medzi severom a juhom Slovenska s obojstranným vyťažením

6.6.2022 13:04Zdroj: ZSSK CARGO

6.6.2022

Pre železnicu je citeľná silná konkurencia kamiónovej dopravy aj v oblasti prepráv ťažkej drevnej guľatiny. O to viac je úspechom, keď sa na železnicu podarí dostať novú prepravu tejto komodity. A tá najnovšia dokonca šikovne využíva vyťaženie vozňov, ktoré by inak išli po železnici prázdne.

Až 41% územia Slovenska pokrývajú lesy. Aj preto je drevospracujúci priemysel jedným z dôležitých trvalo udržateľných odvetví: nie sme závislí na dovoze suroviny zo zahraničia a zároveň sa naše lesy prirodzene obnovujú a dorastajú. V minulosti sa podniky na spracovanie dreva stavali predovšetkým priamo v blízkosti jeho ťažby. Tieto miesta sa však v súčasnosti neustále menia podľa aktuálneho plánu výrubu – tomu sa musí prispôsobovať aj doprava. Okrem toho sa vo vysoko konkurenčnom globalizovanom prostredí presadia len veľmi efektívne spoločnosti, ktoré spracovávajú veľké objemy dreva. Medzi ne sa radia ružomberské celulózky a papierne Mondi SCP, spracúvajúce predovšetkým listnaté vlákninové drevo; v oblasti piliarskeho a stavebného dreva je to Rettenmeier Tatratimber v Liptovskom Hrádku a píla PRP Tomášovce. Tímu ZSSK CARGO sa podarilo šikovne nastaviť obeh vozňov na prepravu dreva medzi nimi tak, aby eliminovali prevoz prázdnych vozňov medzi juhom a severom Slovenska a tak maximalizovali ich využitie pre našich zákazníkov.

Malé skupiny vozňov, ktoré robia veľké veci

Stanica v Liskovej neďaleko Ružomberka má význam nielen ako odovzdávková stanica pre zásielky dreva, chemikálií, či hydroxidu sodného a vyrobenej celulózy v Mondi SCP. Z tejto stanice pravidelne vyrážajú aj manipulačné vlaky obsluhujúce trať na Oravu a horný Liptov. O obsluhu staníc a zákazníkov ZSSK CARGO po tejto trase sa starajú rušne radu 742 a 751. Na horný Liptov, do Liptovského Hrádku, vyráža vždy v pondelok, stredu a piatok ráno pravidelný manipulačný vlak. Jeho záťaž tvoria cisterny smerujúce z Leopoldova do likérky v Liptovskom Mikuláši, či kryté vozne na prepravu stavebného dreva, ktoré pravidelne smerujú z Liptovského Hrádku až do ďalekého Grécka. No hlavnou záťažou je drevo. To sa zbiera v rôznych staniciach Slovenska v jednotlivých vozňových zásielkach (JVZ) a vykladá priamo na vlečke podniku Rettenmeier Tatratimber.