ŽOS Trnava a Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity budú spolupracovať

19.5.2022 13:30Zdroj: ŽOS Trnava

19.5.2022

Predseda akademického senátu a vedúci Katedry dopravnej a manipulačnej techniky Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici a vedúci technologickej prípravy výroby divízie nákladných vozňov Ing. Miroslav Hájiček, vedúci technologickej prípravy výroby divízie osobných vozňov Ing. Marián Karmažín a zástupcovia oddelenia ľudských zdrojov firmy ŽOS Trnava sa na prezentácii pre študentov posledných ročníkov ŽU dohodli na ďalšej spolupráci vysokej školy a železničných opravovní.

Súčasťou dohodnutej dlhodobej spolupráce bude organizácia exkurzií pre študentov v ŽOS Trnava, spolupráca na témach diplomových prác, platená odborná prax študentov  v Trnava i prezentácia možností práce v trnavských železničných opravovniach.

Čím skôr sa mladý človek začne profilovať a zaujímať o konkrétnu oblasť svojho štúdia, tým skôr a ľahšie dosiahne kariérny i platový postup. ŽOS Trnava Group patrí nesporne medzi lídrov slovenského dopravného strojárstva a budúcim vysokoškolsky vzdelaným strojárom máme čo ponúknuť v oblasti odborných výziev i kariérneho rastu,“ skonštatoval výkonný riaditeľ ŽOS Trnava Ing. Zdenko Lančarič.

ŽOS Trnava, a.s. je najväčšou dielňou na opravy železničných vozňov v strednej Európe. Spoločnosť vyrába nové nákladné železničné vozne, vykonáva revízie nákladných a osobných železničných vozňov, ich prestavby a modernizácie, opravy podvozkov, brzdových komponentov, ťahadlového a narážacieho ústrojenstva, výrobu a opravy dvojkolesí. V súčasnosti v ŽOS Trnava a. s. pracuje viac 1300 zamestnancov. ŽOS Trnava a. s. s  obratom viac ako 70 mil. €. V roku 2021 smerovala do zahraničia, resp. pre domácich privátnych zákazníkov 75 % výkonov spoločnosti.