Nový systém má zvýšit bezpečnost na regionálních tratích

24.1.2022 8:08Zdroj: Asociace podniků českého železničního průmyslu

21.1.2022

Společnost Sherlog ve spolupráci s AŽD Praha představila systém, který má zvýšit bezpečnost na regionálních tratích řízených podle předpisu D3. Prezentace proběhla na Švestkové dráze (trati Lovosice – Most), kde proti sobě na jednu kolej vyjely dva vlaky – jeden z Libčevsi směrem na nádraží Třebívlice, druhý z Třebívlic opačným směrem.

Díky tomu, že oba byly vybaveny jednotkou SHERLOG D3 R, systém strojvedoucí v obou vlacích upozornil na přítomnost druhého už na vzdálenost dvou kilometrů. Oba strojvůdce pak průběžně informoval o vzájemné poloze, směru a vzdálenosti. Jakmile mezi nimi bylo pouze 500 metrů, spustilo se zvukové i vizuální varování. Strojvedoucí tak měli dost času na to, aby adekvátně zareagovali.

„Systém SHERLOG D3 R využívá rádiovou technologii, díky čemuž není závislý na pokrytí operátorů signálem GSM. S pokrytím bývá na odlehlých regionálních tratích často problém. Naše jednotka spolehlivě funguje i třeba v tunelu, je prakticky nezarušitelná a systém pracuje s přesností na desítky centimetrů, takže pozná i na které koleji se vlak nachází,“ poukázal generální ředitel společnosti SHERLOG NG Václav Kraus. Společnost systém vyvíjela několik let, nyní ho představila odborné i laické veřejnosti.

„SHERLOG D3 R může dobře vyplnit časovou prodlevu do doby, než budou tratě standardně zabezpečeny. To byl důvod, proč jsme se staly partnerem projektu na přizpůsobení technologie tak, aby byla pro strojvedoucí uživatelsky přívětivá,“ zdůraznil generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Výhodou systému SHERLOG D3 R je to, že se jedná o zařízení, které strojvedoucího pouze informuje, nezasahuje mu přímo do řízení. Na chybu či mimořádnou situaci na trati ho upozorní, ale řešení nechá na něm. Poskytne mu však dostatek času na reakci. Jednoduchost řešení umožňuje prakticky okamžitou implementaci systému na drážní vozidla. SHERLOG D3 R nabízí okamžité řešení.