Železničná poliklinika v Žiline na odpredaj

3.5.2021 17:00Zdroj: ŽSR

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili ponukové konanie formou elektronickej aukcie na odpredaj nehnuteľností železničnej polikliniky v Žiline.

Dlhodobým zámerom ŽSR v oblasti nakladania s nehnuteľným majetkom je racionalizácia jeho rozsahu a znižovanie nákladov na jeho správu. Zároveň je potrebné efektívne kapitalizovať ostatný  majetok, ktorý nesúvisí s hlavnou činnosťou ŽSR (teda správou a údržbou železničnej infraštruktúry). Takýmto trvalo nepotrebným majetkom sú aj nehnuteľnosti zdravotníckych zariadení ŽSR, ktorých proces postupného odčleňovania sa začal v roku 2005 a to formou prenechania týchto nehnuteľností do prenájmu licencovaným poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti.

Celú tlačovú správu  nájdete na tomto odkaze.