VÚKV: další úspěšné zkoušky v USA

8.12.2021 14:00Zdroj: Asociace podniků českého železničního průmyslu

7. prosince 2021

V návaznosti na zkoušky evropských vozidel firmy Stadler realizované zkušebnou VÚKV proběhly v letošním roce dvě série zkoušek patrové elektrické jednotky KISS Caltrain, vyrobené pobočkou Stadler US Inc. v Salt Lake City.

Jednotka KISS Caltrain je patrová elektrická jednotka složená z šesti vozů; při zkouškách však byla sestavena až z osmi. Pro provoz mezi San Franciscem, San José a Gilroy v Kalifornii jich bude postaveno 16 s opcí na dalších 16 jednotek.

Zkoušky se konaly ve dvou etapách – po dobu čtyř týdnů v březnu a dubnu a sedmi týdnů v září a říjnu 2021. V rámci obou etap proběhly zkoušky jízdních vlastností, při kterých se využilo šesti měřicích dvojkolí VÚKV. Na ně navázaly zkoušky jízdní pevnosti; obojí na zkušebním okruhu TTCI u města Pueblo ve státě Colorado. Závěrem proběhly stacionární zkoušky přizpůsobení se meznímu zborcení koleje a zkoušky náklonu, opět s měřicí technologií VÚKV. Tato část se uskutečnila u výrobce v Salt Lake City ve státě Utah.

Zkoušky musely splnit standardy platné v USA. Elektrická jednotka je konstruována na maximální rychlosti 110 mil/h (177 km/h); při jízdních zkouškách však bylo dosaženo až 115 mil/h (185 km/h). Všechna měření potvrdila vyhovující vlastnosti jednotky. Pro zkušebnu VÚKV se opět jednalo o novou zkušenost při zkouškách v prostředí zámořské zkušební základny a v prostorách výrobce. Zkoušky splnily očekávání náročného zákazníka a zkušebně tak otevřely nové možnosti.