Mosty z předpjatého betonu prošly kompletní kontrolou

8.12.2021 11:00Zdroj: Správa železnic

PRAHA, 6. prosince 2021

Správa železnic úspěšně dokončila projekt mimořádné kontroly mostů z předpjatého betonu. Podrobnou diagnostikou a statickým posouzením prošlo celkem 63 objektů. Výsledky ukázaly, že žádný z posuzovaných mostů nevykazuje kritické závady, které by vyžadovaly akutní stavební zásah nebo zásadní snížení provozních parametrů. Celkové náklady projektu dosáhly 32,5 milionu korun.

Z posudků vzešla jenom dílčí omezení. Na třech mostech Správa železnic přistoupila k částečnému omezení provozuschopnosti, kdy se zachovala traťová třída zatížení¨a pouze byla snížena traťová rychlost. Na dalších devíti objektech je z preventivních důvodů doporučen stálý monitoring, diagnostika nebo častější prohlídky.

„Posudky jednotlivých mostů Správě železnic poslouží i v následném období. Využijeme je jako podklad pro plánování a realizaci stavebních akcí posuzovaných objektů,“ popsal generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Zároveň uvedl, že systematické posuzování mostů bude pokračovat dalším projektem, který se tentokrát zaměří na strategická přemostění. „Diagnostice nyní podrobíme provozně exponované mosty s dlouhou délkou přemostění a s konstrukcí na hranici návrhové životnosti 100 let. Zároveň půjde o objekty, které jsme v posledních letech staticky neprověřovali.“

Správa železnic odstartovala projekt mimořádné kontroly mostů s nosnými konstrukcemi z předpjatého betonu v roce 2018 z preventivních důvodů, a to mimo jiné v reakci na kolapsy konstrukcí z předpjatého betonu v Evropě i v České republice. Cílem bylo podrobit všech 167 železničních mostů s tímto typem nosné konstrukce nadstandardnímu rozsahu prohlídek. Na jejich základě pak bylo vybráno zmíněných 63 objektů, u kterých se provedla detailní diagnostika a statický přepočet.