Vyměněno bylo již více než 650 licencí strojvedoucích

18.10.2021 19:30Zdroj: Drážní úřad ČR

15. říjen 2021

V září skončila platnost prvním licencím strojvedoucích, které byly vydány před deseti lety. Do dnešního
dne bylo vyměněno již více než 650 licencí, jimž byla prodloužena platnost na dalších deset let. O
prodloužení platnosti licence musí strojvedoucí požádat Drážní úřad. Žádostí dorazilo celkem více než
950, do konce října se tak počítá s výměnou dalších asi 300 licencí. Někteří strojvedoucí bohužel
nechávají předložení žádosti na poslední chvíli a může se tak stát, že nebudou moci řídit drážní vozidlo
až do vydání nové licence.


Do konce roku by mělo být vyměněno celkem zhruba 1300 licencí strojvedoucích. Někteří žadatelé i přes
opakovaná upozornění předkládají žádosti pouze s několikadenním předstihem. Drážní úřad se snaží
vyřizovat žádosti v co nejkratším termínu, standardní doba vyřízení je však 30 dnů.


„Strojvedoucím, kteří podcení termín podání žádosti, hrozí, že nebudou mít platnou licenci a nebudou moci
vykonávat činnost řízení drážního vozidla. Včera jsme například obdrželi žádost o výměnu licence, jejíž
aktuální platnost končí 17.10.2021. Doporučujeme, aby žadatelé předkládali žádosti alespoň
s dvouměsíčním předstihem, “ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.


„Setkáváme se s požadavkem strojvedoucích na vystavení potvrzení, že byla žádost podána a že mohou
nadále vykonávat svou činnost. Takové potvrzení však lze vydat až v případě, že je žádost vyřízena a
podklady pro tisk kartičky nové licence jsou odeslány na Státní tiskárnu cenin,“ říká Radek Šafránek, ředitel
provozně-technické sekce Drážního úřadu.


Licenci strojvedoucího lze prodloužit pouze v případě, že žadatel splňuje podmínky § 46 a § 46d zákona o
dráhách. K žádosti je nutné doložit kopii poslední licence a kopii dokladu o zdravotní způsobilosti.
Detailní postup prodloužení platnosti upravuje metodický pokyn. Tento materiál s názvem „Metodický
pokyn 3/2021 pro získání všeobecné odborné způsobilosti, pro vydání a prodloužení licence
strojvedoucího“ včetně všech příloh je uveřejněn na webových stránkách Drážního úřadu.
Aktuální počet všech vydaných platných licencí strojvedoucích v České republice je 10 509.

Veškeré materiály jsou k dispozici na webových stránkách:
https://www.ducr.cz/cs/potrebuji-si-vyridit/sekce-provozne-technicka/rizeni-draznich-vozidel