Železnice 2050+

14.9.2021 18:00Zdroj: ČD Cargo

14.09.2021

Železnice 2050+

V pondělí 13. září 2021 se předseda představenstva ČD Cargo, pan Tomáš Tóth zúčastnil jízdy vlaku vypraveného SIRDO ve spolupráci s Dopravní sekcí při Hospodářské komoře hlavního města Prahy.

Setkání bylo věnováno možnostem strategického rozvoje železnice jako systémového oboru nezbytného pro další efektivní a udržitelnou budoucnost. Železnici jako nástroji Green Dealu se ve svém vystoupení věnoval i Tomáš Tóth.

Ambicí netradičního setkání nebylo vytvoření vize pro železniční sektor, ale spíše vyvolání diskuze o tom, jak české železnici vrátit prestiž a významné postavení, mimo jiné s ohledem na její polohu v srdci Evropy. Troufáme si říci, že tento účel setkání rozhodně splnilo také díky rozmanité účasti – vlakem cestovali jak zástupci dopravců a dopravních organizací, tak zástupci státní správy a akademické obce.