Interoperabilita a normy jako základ efektivního a atraktivního železničního systému

29.7.2021 15:00Zdroj: Asociace podniků českého železničního průmyslu

Současný stav standardizace železnic není zcela vyhovující. Pro vytvoření jednotného evropského železničního prostoru je nutné odstranit další administrativní a technické překážky. Národní předpisy způsobují zpoždění při schvalování a dodatečné náklady.

Technický pilíř 4. železničního balíčku zahrnuje aktualizace tří důležitých stávajících právních předpisů. Cílem je snížit administrativní náklady pro provozovatele železniční dopravy a usnadnit novým provozovatelům vstup na železniční trh. Jedna z hlavních změn se týká Evropské agentury pro železnice (ERA). V současné době plní ERA klíčovou úlohu při podpoře interoperability a harmonizaci technických norem pro celý trh EU. Vedle technických a bezpečnostních předpisů EU vypracovaných ERA však zůstávají v platnosti i příslušné národní předpisy v této oblasti, což pro provozovatele železniční dopravy vytváří zbytečně složité podmínky. 

Za posledních 30 let bylo nepochybně dosaženo velkého pokroku ve standardizaci železnic, ale současný stav není dostačující. Zásadní je odstranit zbývající administrativní a technické překážky pro vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Národní předpisy pro provozovatele železniční dopravy vytváří zbytečně složité podmínky a způsobují zpoždění při schvalování a dodatečné náklady. Omezení národních předpisů v členských státech není jen otázkou odstranění zastaralých a zapomenutých norem. Jedná se o skutečnou změnu paradigmatu, jejímž cílem je posílit postavení účastníků železnice a zajištění bezpečného provozu. 

Dosažení klimatické neutrality do roku 2050 závisí z velké míry na schopnosti zajistit udržitelnost dopravního systému, založeného na železnici. To bude vyžadovat zlepšení interoperability a konkurenceschopnosti železnice vůči jiným druhům dopravy tak, aby došlo ke změně chování i u koncových uživatelů, jak požaduje ve svých cílech Zelená dohoda – zdvojnásobit jak vysokorychlostní osobní, tak železniční nákladní dopravu do roku 2030 a 2050.