Byl spuštěn Evropský průzkum bezpečnosti železnic

26.7.2021 17:00Zdroj: Drážní úřad ČR

23. červenec 2021

Evropská železniční agentura (ERA) zahájila čtyřměsíční online průzkum vnímání bezpečnosti na
železnici. Je otevřen všem pracovníkům Evropské unie zaměstnaným v kterékoli organizaci, která se
podílí na evropském železničním systému. Cílem projektu s názvem „Evropský průzkum klimatu
bezpečnosti železnic (ERA-SCS)“ je další zlepšení bezpečnosti v evropském železničním systému.
Možnost vyplnit dotazník mají respondenti až do 7. října 2021.
„Jako národní orgán pro bezpečnost drážní dopravy tento průzkum podporujeme a věříme, že se do něho
zapojí co nejvíce subjektů a jejich pracovníků z českého železničního systému,“ říká Jiří Kolář, ředitel
Drážního úřadu a dodává: „Veškeré informace jsou k nalezení také na webových stránkách Drážního
úřadu.“
Průzkum běží na platformě EUSurvey a je přístupný ve 22 evropských jazycích včetně češtiny. Spustit jej
lze na smartphonech, tabletech nebo počítačích. Vyplnění dotazníku je anonymní, zabere maximálně
10 minut.
Dotazník byl vypracován s podporou odborníků ze všech oborů železničního systému a Institutu pro
kulturu průmyslové bezpečnosti. Tvoří jej soubor 48 bezpečnostních prohlášení v souladu s Evropským
modelem kultury bezpečnosti železnic.
Evropská železniční agentura si pro realizaci průzkumu vybrala právě rok 2021, jelikož byl vyhlášen
Evropským rokem železnice. Opakovat by jej chtěla každé 4 roky.
Veškeré výsledky budou analyzovány na evropské úrovni, aby mohly být vyhodnoceny a dále využity pro
zvýšení bezpečnosti evropského železničního systému. První výstupy budou prezentovány již letos
v listopadu.

Informační stránka na webu Drážního úřadu:
https://www.ducr.cz/cs/o-nas/evropsky-pruzkum-bezpecnosti-zeleznic

Přímý přístup do českého dotazníku:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ERA-SCS?surveylanguage=CS