Konec jedné éry. Mezi Libercem a Jabloncem vystrojili tramvaje na poslední cestu

19.7.2021 18:00Zdroj: Sdružení dopravních podniků ČR

19. 7. 2021:

Datem 18. července 2021 skončila v Česku éra úzkokolejných tramvajových tratí. Začala před 126 lety v Teplicích v Čechách a skončila v neděli mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem. Kolejiště od pondělí obsadí stavbaři. Ti do konce příštího roku rozšíří metrový rozchod nejdelší, skoro třináctikilometrové meziměstské tratě v republice na standardních, v Evropě používaných 1435 milimetrů.

 Úzkokolejka se Dopravnímu podniku Liberce a Jablonce nad Nisou zbytečně prodražovala. Provoz nové trati vyjde natolik levněji, že se vyplatí přejít na standardní evropský rozchod.

Dopravci v neděli odpoledne vypravili tramvaje od historických kousků po ještě sloužící stroje na poslední cestu po tramvajové úzkokolejné trati. Možnost naposledy jet mezi Libercem a Jabloncem po úzkokolejce, jež sloužila 66 let, si nenechaly ujít stovky lidí z celého Česka a sousedního Německa.

„Předvedla se všechna tramvajová vozidla uzpůsobená pro úzkokolejný provoz. Asi nejcennější je tramvajová věžička z roku 1899. Ovšem pro Jablonec je cenná souprava 6MT s přívěsem, tzv. plecháčem, z roku 1939. Tramvaj z roku 1953 z vagonky Česká Lípa začala jezdit ještě mezi Libercem a Janovem,“ přiblížil záchrance historických tramvají Jindřich Berounský z Boveraclubu.

Tramvajová úzkokolejka přesto z Česka zcela nevymizí. Boveraclub počítá s provozem živé připomínky úzkokolejné trati od liberecké vozovny do Lidových sadů. „Boveraclub pracuje na tom, aby úzkokolejka propojila vozovnu s areálem libereckého technického muzea,“ plánuje Berounský.

 

Tramvaje načas nahradí autobusy

Ekologickou dopravu mezi Jabloncem a Libercem nahradí po dobu výměny kolejiště a celkové modernizace trati autobusy.

„Ve valné většině půjde o kloubové autobusy, aby byly schopny nabídnout přepravní kapacitu přibližně takovou, jakou mají tramvaje. Do autobusů jsme přidali prodejní automaty, aby cestující měli možnost si koupit jízdenku," doplnil místopředseda představenstva Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce Martin Pabiška.

DPMLJ, a.s.:

V pondělí bude zahájena první etapa prací na tramvajové trati

V pondělí 19. července začne první etapa prací na tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou v úseku mezi U Lomu a Vratislavickou výhybnou. Po dokončení této etapy nahradí 1000 mm rozchod kolejí šíře 1435 mm. Práce pro Dopravní podnik města Liberec a Jablonec nad Nisou provede EUROVIA CS a potrvají do listopadu 2021. 

Na tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou dojde v následujícím období k dokončení zásadní rekonstrukce, která byla započata před 20ti lety. Jako první nastává etapa změny rozchodu kolejí ze stávajících 1000 mm na standardních 1435 mm, a to na 3, 9 km dlouhém úseku U lomu – Vratislavice, výhybna. Tento úsek je již technicky připraven na tuto změnu, díky dříve provedeným rekonstrukcím. V  rámci prací bude trať doplněna o stacionární mazníky, svršek na dřevěných pražcích bude nahrazen svrškem na ocelových Y pražcích a dojde v celém úseku k obnovení geometrické polohy koleje strojním podbitím.

Součástí stavby je i úprava úseku Fügnerova – U Lomu, kde dojde také k podbití části tratě na pražcích. V celém úseku Fügnerova – Vratislavice, výhybna proběhne odstranění vlnkovitosti kolejnic strojním broušením. Součástí je také úprava přechodů a přejezdů a úprava trolejového vedení, které bude přizpůsobeno novému rozchodu 1435 mm. V úseku U Lomu – Nová Ruda bude provedena úprava odvodnění opěrné zdi v délce 100 m včetně sanace s ohledem na odstranění současných průsaků.

Práce budou probíhat za úplné výluky na uvedené tramvajové trati. Pro vytvoření bezpečného prostoru pro pracovníky a pro zajištění zásobování stavby zasáhnou práce rovněž do vedlejší komunikace, kde bude částečně omezený provoz.

Pro cestující bude zřízena náhradní autobusová doprava. V průběhu rekonstrukce může docházet ke změně zastávek či trasy autobusů náhradní dopravy. Změny budou zveřejněny na zastávkách a na internetových stránkách www.dpmlj.cz

Konec prací a zároveň ukončení výluky na tramvajové trati v úseku Liberec – Vratislavice, výhybna je stanoven na listopad 2021.