Správa železnic hledá zhotovitele elektrizace trati do Zastávky u Brna

21.6.2021 15:00Zdroj: Správa železnic

BRNO, 18. června 2021

Modernizace stávající trati, její zdvojkolejnění a elektrizace i zvýšení bezpečnosti železniční dopravy je hlavním cílem projektu Elektrizace trati Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa. Správa železnic právě vypsala výběrové řízení na dodavatele stavby, vlastní stavební práce by měly začít během prvního čtvrtletí příštího roku, hotovo bude na konci roku 2023. Plánovaná výše investice je přibližně 2,5 miliardy Kč bez DPH.

V rámci stavebních prací projdou rekonstrukcí i nástupiště ve stanicích a na zastávkách, nově na ně bude zajištěný bezbariérový přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Maximální rychlost vlaků bude 120 km/h. Během stavby proběhne také sanace železničního spodku, rekonstrukce železničního svršku s výstavbou nástupišť a vlastního trakčního vedení. Dále bude provedena rekonstrukce mostních objektů, silnoproudých, zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.

Stavba bude obsahovat rekonstrukci zastávek Omice a Rosice u Brna a železničních stanic Tetčice a Zastávka u Brna. V zastávce Omice je navržen bezbariérový přístup pomocí stávajícího mostního objektu s přístupovými chodníky. Ve stanici Tetčice vzniknou dvě nová nástupiště, bezbariérový přístup na ně zajistí úrovňový přechod. V zastávce Rosice u Brna je bezbariérový přístup navržen pomocí stávajícího mostního objektu s přístupovými chodníky. V Zastávce u Brna se postaví nový podchod s výtahy. Součástí každé zastávky a stanice bude nový elektronický a vizuální informační systém doplněný rozhlasy a majáčky pro nevidomé.

Délka nástupišť bude 170 metrů, výška nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Vedle nových informačních a orientačních systémů se na nástupiště doplní přístřešky a potřebný mobiliář. Součástí projektu je také modernizace zabezpečovacího zařízení. Po jeho dokončení se provoz bude řídit z Brna.