Správa železnic prezentovala budoucí VRT v Moravskoslezském kraji

17.6.2021 7:00Zdroj: Správa železnic

OSTRAVA,16. června 2021

Tým přípravy vysokorychlostních tratí Správy železnic představil projekt nových tratí představitelům Moravskoslezského kraje. Prezentace obsahovala technické specifikace nových vysokorychlostních tratí (VRT), možná opatření na ochranu obyvatel i životního prostředí a také procesní stav příprav. Tým vysokorychlostních tratí rovněž informoval o způsobu výběru dodavatelů pro vypracování dokumentací pro územní rozhodnutí.

Vysokorychlostní tratě budou pro Moravskoslezský kraj příležitostí k dalšímu rozvoji. Zkrácení jízdní doby mezi Ostravou, Brnem a hlavním městem Prahou výrazně zvýší mobilitu obyvatel kraje. To bude mít za následek efektivnější distribuci ekonomické prosperity. Zlepšení dopravní dostupnosti regionů tak umožní jejich další rozvoj. Důležitým aspektem je také napojení kraje na evropskou dopravní síť.

Nové železnice uvolní kapacitu stávajících koridorů pro osobní i nákladní dopravu. Současné tratě totiž nedokáží vyhovět vzrůstajícím požadavkům na přepravu. Část dálkových spojů se proto přesune na VRT, což přispěje k dalšímu rozvoji regionální dopravy. Uvolněná kapacita koridorů umožní nákladním dopravcům zvýšit atraktivitu přepravy zboží na železnici.

Správa železnic oceňuje dosavadní konstruktivní spolupráci s Moravskoslezským krajem, který je v procesu přípravy vysokorychlostních tratí partnerem nejen v oblasti územního plánování.

Studie proveditelnosti (Brno –) Přerov – Ostrava byla projektantem již dokončena. Správa železnic ji v příštích měsících předloží ke schválení Centrální komisi Ministerstva dopravy. V rámci procesu vznikne také oponentní posudek. Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy na zpracování dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro proces EIA (posuzování vlivů na životní prostředí), předpokládá Správa železnic na podzim tohoto roku.

Finanční prostředky na přípravu a výstavbu VRT budou rozloženy do delšího časového období. Zapojení nových tratí do transevropské sítě TEN-T umožní využití evropských dotačních titulů. Správa železnic nicméně hledá i další způsoby financování tohoto významného infrastrukturního projektu.

VRT v kraji jsou projektovány jako dvoukolejné s provozní rychlostí 320 km/h. Svým vzhledem se výrazně neliší od stávajících tratí. Jejich přidanou hodnotou představuje právě rychlost, které je možné dosáhnout díky přímějšímu trasování. Nové vlaky nebudou sloužit pouze krajskému městu Ostravě, ale i dalším částem regionu. Možnost přejíždění rychlých souprav mezi železničními sítěmi v budoucnu umožní vedení spojů i do Havířova či Frýdku-Místku.