Druhá cesta do praveku odhalí tajomstvo kovu, ktorý zmenil svet

9.6.2021 21:00Zdroj: Detská železnica Košice

Tlačová správa                                                                                                                   Košice, 9.6.2021

Druhá cesta do praveku odhalí tajomstvo kovu, ktorý zmenil svet

Historický vláčik Detskej železnice v Košiciach vráti výletníkov v čase - zamieri do praveku. Pôjde o Veľký vlakový výlet s podtitulom „Kov, ktorý zmenil svet“. Cestujúcich už túto sobotu 12. júna zavedie do obce Nižná Myšľa, kde na nich čaká bohatá zbierka historických nálezov svetového významu. Tešiť sa môžu na ukážku odlievania bronzu, prácu drotára i na otvorenie náučného chodníka.

Zo železničnej stanice v Košiciach zapíska píšťalka na odchod vlaku o 8:30. „Po príchode do Nižnej Myšle začneme prehliadkou Myšľanského obecného múzea a katakomb. Pokračujeme návštevou rímskokatolíckeho kostola sv. Mikuláša z obdobia končiaceho baroka. V archeoskanzene si prezrieme artefakty jedného z najbohatších pravekých nálezísk na Slovensku. Občianske združenie Collegium Myssle si tentoraz pre návštevníkov pripravilo ukážky odlievania bronzu, drotárstva a kováčstva. Návštevníkov tiež pozývame aj na otvorenie náučného chodníka Ekomúzeum Hornád-Milič. Pochutnáme si na tradičnom archeologickom guláši a so sprievodcom absolvujeme aj krátku prechádzku na neďaleký Koscelek,“ opisuje históriou nabitý program riaditeľ Detskej železnice v Košiciach Ľubomír Lehotský. Podujatie sa uskutoční aj vďaka Košickému samosprávnu kraji, ktorý ho podporil cez svoju grantovú schému Terra Incognita a OZ Collegium Myssle.

„Archeologická lokalita Nižná Myšľa si zaslúži našu pozornosť - so svojimi početnými nálezmi má európsky význam. Objavili tu napríklad i najstaršiu hračku v strednej Európe. Okrem samotnej prehliadky nálezísk sa môžu návštevníci prejsť náučným chodníkom a dozvedieť sa viac o lokalite a jej histórii. Vďaka dotácii z nášho župného programu Terra Incognita sme v Nižnej Myšli už vlani sprístupnili repliku obetnej jamy, ktorá je posledným významným objavom v Nižnej Myšli. Spolu s ďalšími existujúcimi replikami pravekých domov, pecí či obranného valu v archeoskanzene nám prezradí viac o histórii a predošlom živote v našom kraji,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Lístok si môžete zakúpiť v Regionálnom informačnom bode na Hlavnej 48 v Košiciach, alebo v pokladni Detskej železnice v Čermeli. Bližšie informácie o podujatí sú k dispozícii na www.archeoskanzen.skwww.detskazeleznica.sk, kde je možný aj ONLINE PREDAJ LÍSTKOV. V cene výletu je zahrnutá jazda vlakom, vstupy do expozícií a sprievodca.