Správa železnic vypsala soutěž na zhotovitele rekonstrukce stanice Vsetín

6.6.2021 21:00Zdroj: Správa železnic

VSETÍN,4. června 2021

Modernizace stanice Vsetín by měla začít letos v září a dokončení stavby s předpokládanými celkovými náklady ve výši téměř 2,2 miliardy korun se plánuje v závěru roku 2024. Součástí prací budou změny v konfiguraci kolejiště tak, aby zde mohla být zřízena nástupiště s výškou 550 mm nad kolejí a s mimoúrovňovým přístupem pro cestující. Nová výpravní budova, která nahradí současnou, bude současně sloužit jako společný odbavovací terminál pro drážní i pro autobusovou dopravu.

Rekonstruovaná železniční stanice Vsetín se stane součástí společného terminálu železniční a autobusové dopravy. Ve spolupráci s městem dojde k výstavbě parkovacího domu, který bude sloužit pro potřeby cestujících a zároveň bude řešit parkování v centru Vsetína.

V prostoru novostavby budoucího dopravního terminálu se nyní nachází výpravní budova, která je v nevyhovujícím dispozičním a technickém stavu, a proto bude odstraněna. Nová budova bude mít dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní, komunikačně propojené s navazujícím podchodem.

Hlavní čekací plochy pro cestující budou umístěny v odjezdové hale v prvním podlaží. Navazovat budou přímo na pokladny. V samostatné části budovy nad pokladnami vznikne zázemí zaměstnanců včetně šaten a denní místnosti. V suterénu objektu pak bude umístěno technické zázemí včetně technologických místností a hygienického zařízení pro cestující. Prostory budou vertikálně propojeny otevřeným schodištěm s výtahem a eskalátory a služebním schodištěm.

V rámci kolejových úprav se změní nejen samotné kolejiště železniční stanice, ale také napojení na trať do Velkých Karlovic. Ve stanici se momentálně nachází osm úrovňových oboustranných sypaných nástupišť s panelovým krytem. Nově je navrženo jedno vnější nástupiště dlouhé 350 metrů s proměnnou šířkou, které se ve směru na Horní Lideč změní na jazykové. Dále je navrženo ostrovní nástupiště o stejné délce, na které bude přístup po schodišti a výtahem.

Během stavby budou zřízeny dva nové podchody. Jeden bude sloužit jako přístup k nástupištím a současně jako propojení centra města s městskou částí Na Lapači. Druhý nahradí dosavadní nebezpečné a nevyhovující úrovňové křížení ulice s kolejovým rozvětvením. Díky tomu bude moci dojít ke zrušení stávajícího přechodu ve Štěpánské ulici a přejezdu v ulici U Křivačkárny.

Projekt bude navržen ke spolufinancování Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF).