Seminár SVTS: Účinky liberalizácie železničného trhu - perspektíva Európskej únie

29.9.2023 8:00 SVTS

Seminár SVTS: Účinky liberalizácie železničného trhu - perspektíva Európskej únie

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy si vás dovoľuje pozvať na ďalšiu zo série odborných prednášok, tentoraz zameranú na kvalitu verejnej osobnej dopravy, ktorá sa uskutoční v stredu 4. októbra 2023 o 15:30 hod.

 

 

 

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, Koceľova 15, Bratislava – člen ZSVTS

P O Z V Á N K A


Pozývame vás na prednáškové popoludnie spojené s diskusiou na tému :

 

úČINKY LIBERALIZÁCIE ŽELEZNIČNéHO TRHU - PERSPEKTÍVA EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Prednáša  :  prof. dr.sc.  Borna  ABRAMOVIĆ

Borna Abramović je profesorom a vedúcim Katedry pre organizáciu železničnej dopravy na Fakulte dopravy a dopravného inžinierstva Univerzity v Záhrebe. Je aktívnym výskumným pracovníkom mnohých európskych a chorvátskych vedeckých projektov a autorom veľkého počtu odborných štúdií v Chorvátsku.

Podujatie sa uskutoční v stredu 4. októbra  2023 o 15:30 hod. v budove GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava, v zasadacej miestnosti na prízemí.