Seminár SVTS: Naše amatérske železničné filmy

5.12.2022 8:00 SVTS

Seminár SVTS: Naše amatérske železničné filmy

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy si vás dovoľuje pozvať na ďalšiu zo série odborných prednášok, tentoraz zameranú na premietanie amatérskych filmov z prostredia železničnej dopravy, ktorá sa uskutoční v stredu 14. decembra 2022 o 15:30 hod.

 

 

 

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, Koceľova 15, Bratislava – člen ZSVTS

P O Z V Á N K A


Pozývame vás na prednáškové popoludnie spojené s premietaním amatérskych filmov z prostredia železničnej dopravy pod názvom:

 

NAŠE AMATÉRSKE ŽELEZNIČNÉ FILMY

 

Autor:  Miloš Slávik a spolupracovníci

 

Podujatie sa uskutoční v stredu 14. decembra 2022 o 15:30 hod. v budove GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava, v zasadacej miestnosti na prízemí.