Električková trať ako spojnica radiál v Bratislave

6.11.2022 8:00 SVTS

Električková trať ako spojnica radiál v Bratislave

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy si vás dovoľuje pozvať na ďalšiu zo série odborných prednášok, tentoraz zameranú na tému z električkovej dopravy v našom hlavnom meste, ktorá sa uskutoční v stredu 23. novembra 2022 o 15:30 hod.

 

 

 

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, Koceľova 15, Bratislava – člen ZSVTS

P O Z V Á N K A


Pozývame vás na prednáškové popoludnie spojené s diskusiou na tému :

 

ELEKTRIČKOVÁ TRAŤ AKO SPOJNICA RADIÁL V BRATISLAVE

 

Prednášajú  :  Ing. Gabriel BÁLINT, PhD. a doc. Ing. Tibor SCHLOSSER, CSc.

 

Podujatie sa uskutoční v stredu 23. novembra 2022 o 15:30 hod. v budove GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava, v zasadacej miestnosti na prízemí.

Pred otvorením prednášky odovzdá riaditeľ ZSVTS, Ing. Ivan Janáč ocenenia členom Spoločnosti za dlhoročnú činnosť.

 


V októbri 2019 predstavilo mesto Bratislava, podľa jeho uváženia, najvhodnejšiu trasu električky cez tzv. Nové centrum. Zámerom vybudovania koľajovej trate po Pribinovej - Košickej je rozšírenie existujúcej siete električkových tratí s dôrazom na potenciál prioritne sa rozvíjajúcich lokalít mesta Bratislavy a potrebu posilnenia nosnej mestskej hromadnej dopravy v kľúčových bodoch. Zámer zohľadňuje existujúce prepojenia, reflektuje na snahu vytvoriť z električkovej dopravy kostru nosného systému Bratislavy podporujúcu kvalitu mestského života.