Seminár SVTS: Aktuálne problémy tvorby grafikonu osobnej železničnej dopravy

27.7.2022 8:00 SVTS

Seminár SVTS: Aktuálne problémy tvorby grafikonu osobnej železničnej dopravy

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy s podporou magazínu VLAKY.NET, si vás dovoľujú pozvať na ďalšiu zo série odborných prednášok, tentoraz zameranú na veľmi aktuálnu tému, ktorá sa uskutoční v stredu 3. augusta 2022 o 15:30 hod.

 

 

 

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, Koceľova 15, Bratislava – člen ZSVTS

P O Z V Á N K A


Pozývame vás na prednáškové popoludnie spojené s diskusiou na tému :

 

Aktuálne problémy tvorby grafikonu osobnej železničnej dopravy

 

Prednáša  :  Ing. Jiří KUBÁČEK , CSc.   Ministerstvo financií SR

 

Podujatie sa uskutoční v stredu 3. augusta  2022 o 15:30 hod. v budove GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava, v zasadacej miestnosti na prízemí.

 

 

Súvisiace odkazy