Sieťové cestovné lístky pre leto 2022

6.6.2022 8:00 Miroslav Sekela Zdroj: ZSSK, ČD

Sieťové cestovné lístky pre leto 2022

Letné obdobie a blížiace sa prázdniny budú aj tento rok impulzom k cestovaniu vo zvýšenej miere. Ak sa chystáte stráviť tohtoročné leto spoznávaním krás a zaujímavostí Slovenska a Českej republiky a na svoje výlety plánujete využívať železničnú dopravu, vhodným pomocníkom pre vaše cestovanie môžu byť letné sieťové cestovné lístky, ktoré aj na tohtoročné leto ponúkajú obaja Národní dopravcovia - ZSSK a ČD.

 

Železničná spoločnosť Slovensko

Slovenský národný dopravca ponúka letné sieťové lístky pod názvom SLOVAK. Lístky platia v termíne 1. 7. – 31. 8. 2022 (do 24:00) na celom Slovensku v 2. vozňovej triede vo všetkých vlakoch ZSSK. Výnimku tvoria vlaky SuperCity, InterCity, 1. trieda, miestenky, lôžka a ležadlá, ktoré je možné využiť po zakúpení príslušného doplatku. Vlaky InterCity  je možné využiť po zakúpení príslušného doplatku, vlaky SuperCity vrátane miestenky je možné využiť za príplatok 1 €. Príplatky za 1. vozňovú triedu, miestenky, ležadlové a lôžkové lístky je možné dokúpiť v plnej výške.

Letné sieťové lístky je možné zakúpiť v predpredaji od 16.6.2022 v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK alebo prostredníctvom e-shopu ZSSK. Za lístok SLOVAK je možné platiť kreditom zo zákazníckeho konta ZSSK ID, s ktorým cestujúci získava bonusový kredit. Lístky je možné vrátiť najneskôr deň pred začiatkom platnosti so sankciou za vrátenie vo výške 10 % z ceny, pričom lístok zakúpený cez e-shop ZSSK je možné vrátiť iba online. Za čiastočne využité lístky sa náhrada neposkytuje.

Letný sieťový lístok SLOVAK platí ľubovoľne zvolených 7 alebo 31 dní nasledujúcich nepretržite za sebou v čase od 1. júla do 31. augusta 2021. Lístok je neprenosný, viazaný na meno (prípadne číslo preukazu, ktorý je potrebné na požiadanie ukázať pri kontrole vo vlaku).

V porovnaní s minuloročnou ponukou ostávajú ceny letných sieťových lístkov nezmenené.

České dráhy

Český národný dopravca ponúka letné sieťové lístky pod názvom JÍZDENKA NA LÉTO. S týmto cestovným lístkom môže jeden cestujúci neobmedzene cestovať 7 alebo 14 dní v 2. triede všetkých kategórií vlakov Českých dráh. Jízdenku na léto je možné zakúpiť na obdobie od 1.7.2022 do 31.8.2022. V predaji je od 15. júna. Zakúpiť ju je možné v pokladni ČD, v e-shope ČD alebo u sprievodcu vo vlaku, pokiaľ cestujúci cestuje zo stanice, v ktorej nebola otvorená podkladňa.

Sieťový lístok je neprenosný, cestovať naň môže len osoba, ktorej meno je uvedené na lístku. Pri kontrole vo vlaku je potrebné vždy predložiť preukaz s fotografiou a menom uvedeným na cestovnom lístku.

Do povinne miestenkových vlakov je potrebné si zakúpiť miestenku. Ku sieťovému lístku je možné si dokúpiť jednorázový doplatok do 1. triedy vo výške rozdielu cestovného medzi 1. a 2. triedou, a to za úsek, v ktorom 1. triedu cestujúci skutočne použije.

Oproti minulému roku sú ceny vyššie o 100 Kč.

Výhodne cestovať vlakmi ČD počas leta môžu aj skupiny cestujúcich, pre ktorých je k dispozícii ponuka LETNÍ SKUPINOVÁ JÍZDENKA.

Táto ponuka je určená pre jednodňové cestovanie až pre 5 cestujúcich, pričom iba dvaja z nich môžu byť starší ako 15 rokov. Maximálna kombinácia cestujúcich je 2 dospelí + 3 deti, 1 dospelý + 4 deti alebo 5 detí. Nemusí sa jednať iba o rodinu, príbuzenské vzťahy medzi cestujúci sa nepreukazujú.

Platí na všetky vlaky ČD, iba  pre 2. triedu. Dokúpenie doplatku do prvej triedy nie je možné. Do vlakov SuperCity a všetkých povinne miestenkových vlakov je potrebné zakúpiť si miestenku pre každého cestujúceho. Zakúpiť ju je možné v pokladni ČD, v e-shope ČD, v aplikácii Můj vlak alebo u sprievodcu vo vlaku, pokiaľ cestujúci cestuje zo stanice, v ktorej nebola otvorená podkladňa.

Lístok platí do polnoci zvoleného dňa v období od 1.6.2022 do 31.8.2022.

V porovnaní s minuloročnou ponukou ostávajú ceny jednotlivých variant nezmenené.