Rok 2021 na železnici v okolí České Třebové

25.12.2021 8:00 Miloslav Bednář

Rok 2021 na železnici v okolí České Třebové

Blíží se konec roku 2021, který pro Českou Třebovou a tratě do Prahy, Olomouce a především na Brno znamenal takový přesun výkonů, jaký nepamatuju od roku 2000, kdy byla elektrifikována trať č. 260.

Dlouho byla připravovaná oprava úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs, která musí vydržet až do doby po roce 2030, než snad bude uskutečněn záměr výstavby nového úseku. S tunelem asi 5 km dlouhým. Zatím tedy na 501-ce musíme vystačit s tím, že tam vzniká Výhybna Bezpráví, která rozdělí mezistaniční úsek zhruba na polovinu. Letos byla při asi 80ti nočních výlukách  od 23:30 do 4:30 a nepřetržitých denních výlukách, nejprve první traťové koleje z Ústí k budované výhybně a potom naopak v tom samém úseku druhé koleje, která dosud trvá. Byl postaven nový technologický objekt u výhybny, umístěna nová hlavní návěstidla, ale také zničena cyklostezka, která je z důvodů omezeného přístupu na staveniště používána pro návoz materiálu. Zajímavostí je také, vzhledem k terénu, délka samotné výhybny. Začíná ve směru od Ústí asi v km 260,2 a končí v km 262,9. V letošním roce už výluka skončila, kdy začne, záleží na počasí na jaře. Po celou dobu výluky byly osobní vlaky v úseku Česká Třebová – Choceň nahrazeny autobusy a přes Č. Třebovou bylo odkloněno na trať 230/250 27 párů vlaků osobní přepravy. Tato etapa začala 6. 4. 2021 a já jsem poslední den, tzn. 5. 4. 2021 zachytil na zastávce Semanín na trati č. 260. na nepříliš povedených fotografiích. V červnu 2021 potom začalo omezení dopravy osobních vlaků do Chocně.

Samostatnou kapitolou je výluka na trati do Brna, která bude ještě „zpestřena“ několikaměsíčním uzavřením úseku Svitavy – Březová příští rok. Na 52 fotografiích focených z větší části z posledního vagonu rychlíku jsem zaznamenal současný stav, protože příští rok také zmizí stanice Brandýs nad Orlicí v podobě, jakou ji známe dnes.

Závěrem chci všem čtenářům i přispěvatelům hodně zdraví a chuti do cestování, a ať se železnici vyhýbají nehody a úspěšně pokračují modernizace.

Galéria