Z Břeclavi do Hodonína (opět) elektricky

5.12.2021 8:00 Milan Vojtek

Z Břeclavi do Hodonína (opět) elektricky

Tohle léto bylo zvláštní. V sobotu 26. června jsem se chystal na týdenní toulky po Slovensku. O den dřív jsem chtěl balit. Ještě o další den dřív přišlo tornádo. Trasa tornáda se v horkém letním dni držela dvou linií. První byl rozpálený asfalt silnice I/55 z Břeclavi do Hodonína. Druhou pak koleje mezi oběma městy.

A právě železniční spojnice to schytala. Zdá se, že horké ocelové pásy trychtýř tornáda přitahovaly nejvíce. Ostatně zákres do mapy, který jsem vytvořil na základě osobně navštívených míst, tomu nasvědčuje. Nedělám si patent na rozum, zákres nemusí zcela sedět oficiálním informacím, zachycuje ale místa, kde živel způsobil značné škody. Nejen na dráze. Třeba i na mezistátním vedení VVN 400 kV (číslo trasy V 497 Sokolnice – Stupava), kde šlo k zemi asi tři kilometry vedení.

Lokality, v nichž živel zanechal velké škody.


Ale zpět ke kolejím. Tornádo, které 24. června v podvečerních hodinách (v čase 19.14 až 19.53 hod) prošlo územím od Břeclavi po Hodonín, zdevastovalo železniční trať. Poničilo napájecí trolejové vedení a další zařízení. Ještě do konce června zvládla Správa železnice (SŽ) odklidit trosky z kolejiště a nouzově zprovoznit jednu kolej. Pochopitelně pro nezávislou trakci. Trať si ale vyžádala rozsáhlé opravy, obnova zabrala více než pět měsíců.
„Celkový součet nákladů ještě není uzavřený. Jako účet za tornádo vykážeme výdaje za 320 až 350 milionů korun. Některé práce, jako obnovu protihlukových stěn, budeme dělat až příští rok,“ uvedl ředitel Oblastního ředitelství SŽ v Brně Libor Tkáč. D
Tornádo při své cestě třikrát překročilo, či přímo postupovalo linií železniční trati. Tomu odpovídal stav se zdemolovaným trakčním vedením, do kolejí i mimo ně živel vyvrátil protihlukové stěny a přinesl spousty trosek z okolí. „Paradoxně nebyl největší problém, v tom, co bylo z trakčního vedení zničeno, smeteno či rozmetáno. V poničených úsecích zůstaly stát fragmenty původních trakčních podpěr a my jsme museli odbornou diagnostikou a s patřičnou časovou náročností, prověřit, v jakém jsou stavu. Bylo třeba zjistit, zda ocelové stožáry nemají povrchové praskliny a je zaručena pevnost svárů, u betonových částí zda nemají podélné či příčné trhliny,“ vysvětlil Tkáč.
Správce železniční sítě se živelnou pohromou dostal do složité situace. Okamžitě potřeboval materiál na obnovu napájecího systému. „Po dohodě s investičním oddělením jsme přesouvali materiál, který byl určený na stavby. Prioritně mířil na opravy, upravili jsme harmonogramy akcí, aby mimo jiné byla pojízdná betonárka na poškozené trati v září, kdy byly vhodné klimatické podmínky, aby vše bylo co nejdřív,“ dodal Tkáč.   
Výsledkem tornáda bylo poškození budovy zastávky Hrušky, ta musela být stržena. Poničená nádražní budova v Lužicích přišla o střechu. Střechu dostala novou, Řemeslníci dělají fasády a dávají okna a dveře. „Lidové malby na fasádě jsou v plánu na jaře, až bude stabilní a lepší počasí“ doplnil Tkáč. Opravu potřebovalo i osvětlení, tornádo poničilo i osvětlovací věže.
Kromě nákladů za straně SŽ doplatili na tornádo i dopravci. V jednotlivých etapách obnovy musely být některé spoje nahrazeny autobusy. Po zprovoznění jedné koleje jezdily pro trati z osobní dopravy jen mezinárodní spoje. Osobní vlaky a rychlíky byly nahrazeny autobusy, později vyjely osobní vlaky a nakonec padlo rozhodnutí, o zrušení náhradní autobusové dopravy u rychlíků Brno – Olomouc, úsekem je zatím ještě přetahují brejlovce. Dení potřeba je dva stroje, jeden přetahuje rychlíky, jeden spoje EC. Platí to i v době, kdy je obnovené napájení v úseku Břeclav – Moravská Nová Ves. Přetahy nemohly skončit dříve, než bude obnoveno napájení také v úseku Moravská Nová Ves – Hodonín.
Dnem D bude 7. prosinec, kdy v 18.30 má skončit výluka napájení. 9. prosince se mají konat provozní zkoušky trakčního vedení. Od 8. do 11. prosince jsou plánované výluky napájecí stanice Břeclav a současně v rámci přechodu celé trati na střídavé napájení 25 kV je odstavená napájecí stanice Nedakonice. Není tak vyloučeno zachování nezávislé trakci až do nového grafikonu v noci na 12. prosince.  

Břeclavské zhlaví stanice Lužice - stav ke dni 12. srpna. Trosky jsou odklizené, na obnovu zhlaví teprve čeká.

18.8. 2021. Na hodonínském zhlaví stanice se pracuje. 754.023 přetahuje EC do Hodonína.

Vlečka bývalého dolu Mír Mikulčice. 18.9. 2021 tam nakládali druhý vlak suti po tornádu.

Zatímco ve stejný den na zhlaví lužického  nádraží betonárka tvořila nové patky pro stožáry trakčního vedení.

Na kolejích bez drátů dominovaly i 18.9. 2021 diesely.

Mikulčice 27.9. 2021. Přetahy pokračují.

17.11..2021. Nádraží Lužice znovu pod dráty.

Mikulčice stejný den - 17. 11. 2021. Nezávislá trakce na kolejích u obce, kterou zpustošilo tornádo. 

 

Titulní foto – léto a podzim na kolejích z Břeclavi do Hodonína. Na přetazích se objevily i polské Gagariny, tedy Sergeje. © Milan Vojtek