Výstava k výročí železnice na Mostecku

28.11.2021 8:00 Pavel Stejskal

Výstava k výročí železnice na Mostecku

V roce 2020 připadla kulatá, nebo půlkulatá výročí některých tratí, z nichž se některé připomenuly spíše symbolicky, nebo se na některé i pozapomnělo. Nakonec rok 2020 byl náročný, byly jiné starosti než široce připomínat výročí tratí, dep a stanic, ačkoliv by si to jistě zasloužily. Jedno z výročí si však veřejnost připomněla na Mostecku. Počátkem října 2020 situace ohledně covid-19 dovolila, aby si v Oblastním muzeu a galerii Most připomněli již 150 let od příjezdu prvního vlaku do dnes průmyslového města Most a ovlivnila tak rozvoj průmyslu, uhelných dolů i život na dlouhá desetiletí.

Mostecko a Chomutovsko bylo v polovině 19. století rychle se rozvíjející oblastí s řadou dolů, hutí a průmyslových závodů. Pro další rozvoj v oblasti a posílení obchodu nepostačovaly jen koňské povozy na prašných cestách a ukázalo se nutné vybudovat nové železniční tratě s napojením na první dráhy v Monarchii. Za tímto účelem vzniklo na severu Čech hned několik železničních společností, které od roku 1858 budovaly výkonnou síť tratí a vleček. Významnou společností na severu Čech byla Ústecko-teplická dráha (ÚTD). Společnost byla soukromá, podpořená význačnými průmyslníky v regionu. Společnost postavila v Teplicích honosnou rozsáhlou budovu, kde sídlilo ředitelství ÚTD. Další úsek trati ÚTD postavila až v roce 1867 z Teplic přes Oldřichov do Duchcova. Stavbu trati ovlivnila také válka v roce 1866 mezi Rakouskem a Pruskem. Společnost pokračovala se stavbou další části trati z Duchcova přes Most do Chomutova. Slavnostně byla otevřena 8.října 1870.


Směrovky z různých období železnice na Mostecku, 10.12.2020, foto © Pavel Stejskal

ÚTD usilovala o pokračování trati z Chomutova až do Chebu, ale zde byla úspěšnější Buštěhradská dráha. ÚTD pak obrátila pozornost na severní směr z Ústí nad Labem. Rozvoj společnosti ale na dlouhé roky ovlivnila hospodářská krize, a tak další nová trať ÚTD byla otevřena až v roce 1897. To však neznamenalo, že by společnost upadala. Ta ve své síti posilovala dopravu, hlavní trať z Ústí nad Labem do Chomutova byla postupně zdvojkolejněná, rozšířila se nádraží a vybudováno bylo velké množství vleček do dolů a průmyslových závodů podél trati. Poslední trať ÚTD byla postavena v roce 1900 a vlaky společnosti jezdily z Ústí nad Labem nejen do Chomutova, ale do Lovosic, České Lípy a Liberce. Koleje ÚTD byly napojené na sítě dalších velkých železničních podniků a v roce 1900 dosáhla celkové délky 331,42 km. Společnost se vyhnula velkému zestátňování drah v letech 1908 – 09 a jako soukromá přežila první světovou válku. Zestátněna byla v roce 1924, kdy tratě ÚTD, lokomotivy, vozy, výtopny, nádraží a zaměstnanci připadli ČSD.


Kolejiště s modely ze 30.let minulého století, 10.12.2020, foto © Pavel Stejskal

V roce 2020 tedy připadlo výročí 150 let provozu na trati z Duchcova přes Most do Chomutova. Toto výročí bylo připomenuto dne 3.10.2020 jízdami parní lokomotivy 433.001 mezi Mostem a Chomutovem. Další připomínkou výročí se stala veliká výstava v Oblastním muzeu a galerii Most. Výstava však byla postižena novými opatřeními kvůli covidu ke konci roku 2020, a před opětovným uzavřením stihli organizátoři alespoň vernisáž. Po částečném uvolnění opatření byla výstava otevřena jen několik týdnů, než byly opět zpřísněna opatření a muzea včetně mosteckého byla znovu uzavřena.


Tabulky z lokomotiv, 10.12.2020, foto © Pavel Stejskal

Samotná výstava představila vývoj železnice na Chomutovsku a Mostecku. Umístěna je v impozantní rozlehlé budově, která bývala německým gymnáziem, po roce 1945 zde byla průmyslová škola. Již zmíněná vernisáž proběhla 2.10.2020. Na výstavě lze spatřit mnoho artefaktů ze železnice. Velkoformátové tabule představují jednotlivé etapy rozvoje železnic na Mostecku a Chomutovsku, doplněné nejen textem ale množstvím zajímavých historických fotografii a dokumentů. Součástí výstavy je také celá řada artefaktů ze železnice, jízdní řády, jízdenky, zabezpečovací zařízení i vybavení dopraní kanceláře, nebo osobní pokladny. Pro mnohé návštěvníky je nejzajímavější z celé výstavy o železnici na Mostecku a Chomutovsku expozice historických železničních modelů a parních strojů. Expozici vévodí veliké kolejiště s funkčními plechovými modely vláčků, doplněnými mnoha originálními doplňky, které se vyráběly v první polovině minulého století. Vláčky a parní stroje do muzea zapůjčil sběratel pan Radek Vejřík, který je zároveň pracovníkem mosteckého muzea. Vzhledem ke svému zaměstnání tak může být přítomen na výstavě jako průvodce a ochotně zájemce zasvětí do tajů historie a sbírání historických modelů a hraček. Stěny sálu s modely jsou doplněny grafikami z tvorby Jiřího Boudy. Vzhledem ke opatřením a s tím souvisejícím uzavřením muzea bylo nakonec rozhodnuto, že výstava 150.let železnice na Mostecku a Chomutovsku bude oproti původnímu plánu probíhat do 2. ledna 2022. Zda nakonec bude výstava uzavřena dříve se rozhoduje vzhledem další vlně epidemie právě v těchto dnech.

Úvodní snímek: Plechová lokomotiva na pružinový pohon, 10.12.2020, foto © Pavel Stejskal

Galéria