120 let Brohltalbahn

22.10.2021 8:00 Helmut Böhme

120 let Brohltalbahn

Jak je už známo z našeho internetového magazínu, z trati z Koblenzu do Kolína nad Rýnem odbočuje úzkorozchodná trat’ Brohl – Engeln, nyní už jen s muzeálním provozem pod názvem „Vulkan-Express“. 9. října 2021 proběhly oslavy 120 let Brohltalbahn s nasazením dvou parních lokomotiv.

O akci bylo podrobně referováno na webu spolku a stačilo jen 9. října vyrazit. Nejprve spěšným vlakem do Lipska, kde jsem měl hodinový pobyt, který jsem strávil procházením městem a vzpomínkou na to, že jsem tam za NDR často jezdil služebně do podniku Robotron.

ICE do Frankfurtu nad Mohanem dorazil se zpožděním a při odjezdu se strojvůdce mnohokrát marně snažil zavírat dveře. To se podařilo až tehdy, když průvodčí zvenku tlačil dveře ručně. I když jsme tím nabrali další zpoždění, dorazili jsme do Frankfurtu předčasně, a to 2:08 h namísto 2:15 h.

Vlak mimořádně nejel přes letiště, tak jsem musel do podzemí a pokračovat příměstským vlakem. Dokonce jsem stihl spoj o 30 min dřív, než jsem plánoval. V tom obrovském komplexu letiště se člověk snadno může ztratit. DB proto uvádí pro přechod z regionálního na dálkové nádraží 15 min. Opravdu jsem si myslel, že se zblázním – spousta šipek rovně – doprava – nahoru – doprava – zase rovně, až jsem konečně dorazil pod velkou kupoli, odkud bylo třeba se zase svést pohyblivými schody dolů.

I když do odjezdu zbylo ještě víc jako 40 min, přípojný vlak tam už stál, a tak se starší manželský pár bezradně ptal kolemjdoucího, zda to je opravdu vlak do Hamburku, a zda se smí tam už nastoupit. Odpověděl, že ano, vlak tam prostě má delší pobyt. Šel jsem do konce dlouhého ICE, kde bylo dost volných míst, a spal jsem až do Koblenzu, i když by bylo lepší mít noční vlak než ICE s plným osvětlením.


Koblenz hlavní nádraží

Po snídani v pekařství jsem pokračoval do Andernachu, kde asi mají statické problémy


Podchod v Andernachu

Tam jsem přestoupil do vlaku směr Mayen Ost. Stavědlo tam má zajímavou architekturu.


Mayen Ost, vlak se vrátí do Andernachu

Jako jediný cestující jsem potom pokračoval autobusem do Kempenichu.


Autobusová zastávka v Kempenichu

Asi byl zamýšlen jako výletní autobus s rozšířenou přepravou jízdních kol. Možná je obsazení v letních prázdninach lepší?

Jak bylo zmíněno na https://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/5372-Brohltalbahn-uzkokolejkou-od-brehu-Ryna/, Brohltalbahn kdysi končila tady.


Nádraží Kempenich

Nádraží tu sice ještě mají, jenom bez kolejí. Jako NAD přijel historický autobus, kterým jsem jel zase jako jediný cestující do Niederzissenu, kde jsem přestoupil na vlak do Brohlu. Nasazené byly https://vulkan-express.de/fahrplan/veranstaltungen/bahnfest/179-fahrzeuge


Křižování vlaků v stanici Burgbrohl

Při nádherném podzimním počasí jsem cestu i filmoval.


Brohl

V Brohlu odstoupila parní lokomotiva a soupravu převzala velká motorová. Celodenní jízdenkou jsem se hned svezl zpět jenom do Oberzissenu, protože jsem měl už vázanou jízdenku v 16:05 h zpět: https://youtu.be/t5IypiA0YcM

Tam jsme křižovali s vlakem s menší motorovou lokomotivou a jel jsem zpět: https://youtu.be/MSkosUFs3xE


Přístav Brohl

Chtěl jsem se totiž ještě svézt vlakem do přístavu. Bohužel byl jízdní řad sestaven tak, že vlaky z Engelnu přijely v minutu 20., vlaky do přístavu ale odjely minutu 10. V úterý připlouvá z Bonnu loď a cestující pokračují vlakem do Engelnu a zpět. Surovina Phonolit se sice občas přepravuje ve všedních dnech nákladním vlakem, který přepravuje cestující do Brohlu, překládka na loď ale bohužel zanikla.


Brohl, motorový vůz

Zbylý volný čas jsem ještě využil k návštěvě opravny, kde byl vystaven momentálně neschopný motorový vůz a úplně odstrojený nákladní vůz, který dostane postupně nové dřevné stěny.


Modelové kolejiště

Kromě toho měli tam ještě modelové kolejiště a dalo se svézt drezínou. Na cestě zpět hlásili v Koblenzu, že ICE do Frankfurtu má 10 min zpoždění, protože se pohybovaly neoprávněné osoby na kolejišti. I tak jsem měl ve Frankfurtu asi hodinový pobyt. Na sousedních kolejích stály dva ICE do Stuttgartu, jeden opožděný, druhý včas. Kupodivu vypravili ten včasný jako prvního. Když to hlásili, snažili se cestující z opožděného vlaku přestoupit, ale dveře už byly blokované, tak se reptající vrátili zpět. Dál cesta domů proběhla bez problémů.

Další fotky jsou na https://abload.de/gallery.php?key=jKvQXamf

Všechny fotografie 9. 10. 2021 © Helmut Böhme

Zpracoval: Jiří Mazal

Úvodní snímek: Brohl, parní lokomotiva č. 11, 9. 10. 2021 © Helmut Böhme

Súvisiace odkazy