Akce Besser-Weiter v Německu

15.10.2021 8:00 Helmut Böhme

Akce Besser-Weiter v Německu

Vir Corona způsobil i značný pokles využití veřejné hromadné dopravy. Například mnozí pracovali doma, druhé odradila povinnost nosit v dopravních prostředcích roušku, školáci se museli učit doma atd.

Překvapilo mě, že nenásledovalo obvyklé bědování o milionových ztrátách a z toho vyplývající nutnost zvýšit tarif, ale hýčkaní věrných zákazníků, kteří nevypověděli předplatní jízdenky. Sotva skončila akce v IDS VVO, že se s měsíční jízdenkou pro jednu tarifní zónu dalo cestovat na jeho celém území, začínala další a ještě zajímavější akce: Svaz německých dopravních podniků vyhlásil akci Besser Weiter, tj. „lepší dále“. Od 13. do 26. 9. 2021 se dalo s jakoukoli předplatnou jízdenkou cestovat skoro v celém Německu v MHD a regionální dopravě, čehož jsem samozřejmě využil.

Po návratu ze Slovenska jsem se 19. 9. hned vydal na území IDS MDV (Mitteldeutscher Verkehrsverbund).


Nádraží Trebsen

Spěšným vlakem jsem jel do stanice Wurzen na trati Drážd’any – Lipsko a dál autobusem do městečka Trebsen na řece Mulde. Kromě mě nastoupila ještě studentka, na cestě pak nastoupil starší manželská pár. Linka je takzvaný Plusbus, která garantuje ve všedních dnech hodinový, o víkendech dvouhodinový takt. Myšlenka je dobrá, ale spojení je málo využíváno. Po vystoupení jsem narazil na pravicovou demonstraci, účastníci mávali říšskými válečnými vlajkami a řvali „dost bylo Merkelové“.

Pro jistotu jsem se ptal místního obyvatele, zda jdu správně na nádraží. Samozřejmě mě chtěl poučit, že tam už dávno osobní vlaky nejezdí. Když jsem mu řekl, toho dne tři páry pojedou, odpověděl mi: „vidíte, já tu bydlím a nic o tom nevím“. Ale děkoval za informace a řekl, že se tam odpoledne podívá.

Informace o trati je na Wikipedii. Osobní doprava do Trebsenu zanikla 28. 9. 1997. Do 10. 12. 2006 fungovala osobní doprava ještě v úseku Beucha – Brandis. Jednou týdně obsluhující manipulační vlak jezdí k obilnému silu v Trebsenu. Uvažuje se o tom, že se osobní doprava v celé trati obnoví.


Motorový vůz „Ferkeltaxe“ na cestě do Trebsenu

Protože zvláštní vlak měl v Trebsenu jenom 15minutový pobyt, rozhodl jsem se tam fotit jenom přijímací budovou, která je v soukromých rukách a je obývaná. Pokračoval jsem pěšky k nádraží Seelingstädt, kde už čekala skupina šotoušů


Altenhain

Další etapou bylo nádraží Altenhain, kde hasiči prodávali občerstvení. Kromě toho jsem si v obci prohlédl výstavu o historii trati, než jsem se vrátil autobusem a vlakem zase domů.

Další fotky jsou na https://abload.de/gallery.php?key=kmamL5ax


Elsterwerda-Biehla

20. 9. jsem si dělal jenom kratší výlet na trat’ Horka - Roßla v městě Elsterwerda, kde se křižují tratě z Drážďan do Berlína a koridor pro nákladní dopravu z/do Polska . Tam jsem filmoval hlavně nákladní dopravu.

21. 9. jsem se vydal na cestu do IDS VBB (Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg). Z Drážďan do Elsterwerdy jsem jel patrovým osobním vlakem, který neplánovaně zastavil na širé trati. Měl před sebou vlak končící kvůli výluce v obci Priestewitz, kde nedokázali přestavět výhybku pro návrat do Drážďan. Tam musel vlak mimořádně pokračovat do Großenhainu a my jsme se ploužili za ním.

VBB dovolil používání jízdenek IDS v IC v úseku Elsterwerda – Berlín, asi protože se na trati už mnoho let kutí, aniž by dokázali zkrátit jízdní dobu pod hodnotu z roku 1936, kdy jezdil slavný Henschel-Wegmann-Zug s parní lokomotivou.

Samozřejmě mnoho cestujících chtělo z našeho zpožděného vlaku přestoupit. Aspoň dispečer přesměroval náš vlak k 1. nástupišti a nechal IC přijet na totéž nástupiště, takže jsme nemuseli utíkat podchodem. I když jsme odjeli s asi 5minutovým zpožděním, dorazili jsme do Berlína včas.


Potsdam, linka 92 na konečné Kirschallee

Z Berlína do Potsdamu jsem jel S-Bahnem a z hlavního nádraží jsem si projel tramvajové tratě, kde jezdí i modernizované tramvaje české výroby KT4Dm.

Informace o dopravním podniku


Kdo rád Krušovice?

Nevím, z jakého důvodu se právě tu prodává české pivo.


Linka 93 na konečné Glienicker Brücke na cestě do zastávky Rehbrücke


Tam, kde končí linka 93, je slavný most Glienicker Brücke

Na mostě v časech studené války byla hranice mezi Potsdamem a západním Berlínem. Vyměňovali se tu špióni. Dokumentace při mostě ukázala, že kdysi přes most jezdily i tramvaje do Berlína. Když jsem přestoupil na zastávce Holzmarktstrasse z 93 na 94, stala se na křižovatce dopravní nehoda, čímž se tvořila kilometrová zácpa, zatímco tramvaje projely bez problémů.

Provoz jsem dokumentoval na https://youtu.be/yKF5bWqEQJw , https://youtu.be/LcMAjS6vBbE a https://youtu.be/GPAY1qmoNbU

Pro cestu zpět jsem zase použil IC. Oficiálně bych musel v Elsterwerdě vystoupit a jet oklikou přes Riesa do Drážďan. Vlak do Riesy byl ovšem zrušen bez náhrady, protože pracovníci nedokázali včas ukončit výluku. Byl velký chaos, dálkové vlaky z Lipska musely byt odkloněné a nabraly hodinové zpoždění, proto nám dovolili zůstat v IC až do Drážďan, čímž jsem byl doma dokonce o hodinu dřív.

Další fotky jsou na https://abload.de/gallery.php?key=kszlQRKE


Eberswalde, konečná Nordend trolejbusu 861

22. 9. jsem se vydal s přestupem v Senftenbergu do Eberswalde, kde funguje trolejbusová doprava. Podrobnosti a jízdní řady jsou na https://bbg-eberswalde.de/fahrplan-liniennetz. Při výměně řidičů jsem slyšel, že v dopravním podniku pracují i polští zaměstnanci. Kromě trolejbusů mají i hybridní autobusy. Jel jsem s jedním takovým, kde jsem z konverzace mezi řidiči pochopil, že vůz má nějaký problém se sběračem, a proto jel na baterii.

Video: https://youtu.be/8DHgLlgIKnw


Ragulin se chystá na odjezd

Dokumentoval jsem i provoz na nádraží.


NEB do Templina

Pro cestu zpět jsem volil okliku se soukromým dopravcem NEB (Niederbarnimer Eisenbahn) do Templina, kde už byl zastaven provoz v úseku Joachimsthal – Templin, mezitím ale obnoven.


Zastávka Templin Stadt

Z Templina jsem potom pokračoval do Oranienburgu.


Zvláštní vlak společnosti „Berlin macht Dampf“

Tam stál zvláštní vlak, o kterém jsem ale předtím nevěděl.

Další fotky jsou na  https://abload.de/gallery.php?key=jzySiMeo

23. 9. jsem potom přezkoumal MHD v městě Brandenburg.


Údajně otevřené tramvajové muzeum

Nejprve jsem jel jedničkou do zastávky Kanalbrücke, kde měl byt otevřeno muzeum MHD. Tomu tak ale nebylo.


Konečná linky 1 Anton-Saefkow-Allee

Tak jsem pokračoval linkou 1 do Anton-Saefkow-Allee a hned zpět. To byl jediný případ, kdy jsem byl kontrolován v MHD. Revizor akci poznal a věnoval se důchodkyni s rolátorem, které opakovaně vysvětlil, že jediná jízdenka neopravňuje k okružním cestám, tedy ne tam a zpět a když ji ještě jednou chytí, tak bude z toho 60 € pokuty.

V Gördenu jsem si všiml, že právě čekají lidé na vlak, a tak jsem využil možnost se rychle posunout na hlavní nádraží, kde jsem mohl i dokumentovat nákladní vlaky: https://youtu.be/8QUrFUZISZY

Jak je patrně z jízdních řadů, existují už jen 2 tramvajové linky, jednička a šestka.


Konečná už neprovozované linky 2 Quenzbrücke

Kvůli vadnému mostu, kdy nejsou peníze na opravu, jede linka 2 jako NAD.

Další fotky jsou na https://abload.de/gallery.php?key=kBdGb5ai


SBB Cargo

24.9. jsem se ještě jednou vydal do Elsterwerdy, tentokrát ale na most, kde se křižují tratě do Berlína a do Polska. Několik hodin jsem tam filmoval: https://youtu.be/adAZgAxJe-U


Strojvůdkyně Hectorrail

Po návratu jsem přestoupil na nádraží Coswig u Drážd’an a fotil jsem zaměstnankyni firmy Hectorrail, která právě startovala dvě motorové lokomotivy.


Klostermansfeld

25. 9. proběhla v Sasku-Anhaltsku akce „Vlaky na třech rozchodech“, a to na  Wipperliese, o které jsem už napsal report (provoz se zachoval jako muzejní dráha o víkendech), na Mansfelder Bergwerksbahn a Parkeisenbahn Vatterode.

Cesta tam proběhla trochu jinak, než jsem plánoval. Spěšný vlak do Lipska nabral zpoždění kvůli poruše na přejezdu a následně ještě na návěstidlu. Mladý angažovaný průvodčí běhal po vlaku a zjistil, které přípoje cestující potřebují. Vlastně jsem doufal, že přijedeme včas a že se mi zase jednou podaří husarský kousek utíkat z nástupiště 21 dolů k nástupišti 3 pro vlak do Halle(Saale), měl jsem ale alternativu přes Magdeburg. Stal se zázrak: extra kvůli mně přesměrovali spěšný vlak z 21. na 17. nástupiště a přípojný vlak dostal povel 5 min na nás čekat. Tak jsem dorazil do cíle jenom o několik minut později.


Zastávka Vatteröder Teich

Nejprv jsem jel motorovým vozem „Ferkeltaxe“ do zastávky Vatteröder Teich, kde je bývalá pionýrská, nyní parková železnice.


Parková železnice

Má dvě zastávky, Mansfeld Schleife a Wippergrund. Cestu jsem filmoval.


Křižování na nádraží Zirkelschacht

Po návratu do Klostermansfeldu jsem se vydal pěšky na trať bývalé hornické železnice  Klostermansfeld – Hettstedt, která nyní funguje jako muzejní dráha. Vlastně tu měla jezdit vypůjčená druhá parní lokomotiva, jelikož se to ale nepodařilo, jela motorová V10C. U nádraží jsou i informační tabule o hornictví měděné břidlice v oblasti.


Nehoda

Na této zastávce si jednou v mlze nevšiml řidič autobusu nákladní vlak, jehož lokomotiva se po nárazu převrátila. Nikdo nebyl vážně zraněn, nehoda ale vedla k tomu, že až dodnes tam je PZZ s blikajícími světly.


Most přes trat’ Erfurt – Magdeburg

Bohužel jsem nestihl úzkorozchodný vlak na mostě.


Poslední vlak vyjíždí z Hettstedtu

Šel jsem až na konečnou a dokumentoval jsem poslední vlak do Klostermansfeldu. Potom jsem jel z normálněrozchodného nádraží Hettstedt domů.

Další fotky jsou na https://abload.de/gallery.php?key=keXPYpnZ a videa na https://youtu.be/vcIDugU_zXc a https://youtu.be/vQPziQ5d5-E.


Polní dráha Chemnitz

26. 9. jsem jel do Chemnitzu dokumentovat nasazení parní lokomotivy na polní draze, která je součástí muzea „Erlebniswelt Eisenbahn“. Od mé návštěvy v roce 2015 se něco měnilo: Přístup je nyní přímo ze zastávky Chemnitz-Hilbersdorf. Předtím byl vchod asi 1 km od autobusové zastávky. Kromě toho jede do výtopny MUVka, tak už netřeba dlouho šlapat.


Chemnitz-Reichenhain

Potom jsem jel tramvají i autobusem do zastávky Chemnitz-Reichenhain na trati Chemnitz – Aue. Stavba by měla už být hotová a plánuje se tam nasazení tramvaji typu Tram-Train. Podle https://www.chemnitzer-modell.de/aktuelles/v/a/lueckenschluss-auf-der-strecke-chemnitz-aue-in-vollem-gange/12/ trvají stavební práce ale ještě do půlky listopadu toho roku.


Hainichen

Pokračoval jsem Tram-trainem do stanice Hainichen.


Cyklostezka

Trat’ pokračovala kdysi do stanice Roßwein. Tam vede ale už jenom cyklostezka. Tam jsem jel mikrobusem jako jediný cestující. Ta linka je sice dobře myšlena a obsluhuje vesnice podél řeky Striegis, ale na cestě jsme střetli i mnoho výletníků, kteří ovšem měli zaparkovaná auta a nehodlali používat VHD.

Z Roßweinu jsem pokračoval do stanice Döbeln, odkud jsem se vrátil vlakem domů. V autobusech řidiči nejprve koukali zděšeně na moje předplatní jízdenky. Až když jsem jim připomněl akci Besser-Weiter, tak jim svitlo.

Celkem se mi akce Besser-Weiter velice líbila, a kdybych nebyl od 13. do 18. 9. na Slovensku, využil bych ji ještě více.

Všechny fotografie © Helmut Böhme

Upravil: Jiří Mazal

Úvodní snímek: Křižovaní na nádraží Zirkelschacht, 25. 9. 2021 © Helmut Böhme

Súvisiace odkazy