Střelice: v pondělí drezíny, v úterý už vlaky

22.9.2021 8:00 Milan Vojtek Zdroj: Správa železnic, Skanska

Střelice: v pondělí drezíny, v úterý už vlaky

Od 17. července do 20 září. Takový čas bylo třeba na práce, při nichž se na zhlavích stanice Střelice objevily nové výhybky. Jejich usazením a napojením do kolejiště skončila poslední velká výluka, spojená s rekonstrukcí trati z Horních Heršpic právě do Střelic. Od úterý 21. září se na koleje znovu vrátily pravidelné osobní vlaky.

Ve Střelicích se ale ještě pracuje, další činnosti už nebudou mít zásadní vliv na provoz. „Po obnovení vlakového provozu pro veřejnost mezi Brnem a Střelicemi budou pokračovat jen práce na zbývajících staničních kolejích v železniční stanici Střelice. Poslední výluka stavby bude ukončena k 29. říjnu, kdy se provoz v celé modernizované trase plně obnoví,“ uvedl mluvčí společnosti Skanska Ondřej Šuch.
V pondělí dopoledne pozvala Správa železnic média, aby ukázala stav stavby krátce před uvedením do provozu. „Správa železnic dokončila výluku, spojenou s rekonstrukcí trati z Brna do Střelic. Cestujícím otevíráme modernizované zastávky Troubsko a Střelice dolní, zcela nové zastávky Starý Lískovec a Ostopovice začnou sloužit veřejnosti při změně jízdního řádu v polovině prosince,“ uvedl mluvčí Správy železnic Pavel Tesař. Proměnu má za sebou nádraží ve Střelicích s novým ostrovním nástupištěm, kolejištěm i lávkou nad nádražím. Dokončený je asi osm set metrů dlouhý úsek nové dvoukolejné trati ve směru do Zastávky u Brna.
Zastávka Starý Lískovec je sice dokončená, chybí ale přístupová cesta. To už je ale jiná akce, než rekonstrukce trati. Do změny grafikonu v prosinci, kdy začnou vlaky ve Starém Lískovci zastavovat, je ještě možnost stav změnit.  
Poslední velké omezení provozu při proměně trati do Střelic začalo 17. července. „Za tu dobu jsme stihli dokončit výhybky na obou zhlavích stanice Střelice, kompletní rekonstrukci traťové koleje ve směru Moravské Bránice, opravu římsy a sanaci zdi mezi kolejemi do Tetčic a Moravských Bránic. Dokončili jsme železniční spodek a svršek obou kolejí do Zastávky u Brna, osadili novou lávku pro pěší v železniční stanici Střelice, vybudovali zabezpečovací zařízení a všechny nové koleje se podařilo elektrifikovat,“ říká projektový manažer společnosti Skanska Ondřej Zedník. Nějaké věci ale teprve čekají na dokončení, chybí část kolejí, není zcela dokončená vozovka přejezdu mezi kolejemi.
Střelice se nejvíce změnily na zhlaví, kde se dělí směry do Tetčic a Silůvek. Místo, známé z nespočtu starých fotografií s kolejemi, sevřenými v úzkém zářezu, doznalo zásadních změn a hlavně, koleje jsou dnes tři, protože součástí stávající etapy bylo několik stovek metrů budoucí dvoukolejky do Zastávky u Brna. Části staré lávky jsou uložené nedaleko zastávky Střelice dolní, na místě staré konstrukce je nové přemostění pro pěší.
Z Brna do Střelic je na konci prací trať vybavená trolejovým vedením. I v dalším grafikonu, respektive po další dva grafikony, budou ale osobní vlaky v režii nezávislé trakce. V následujícím roce na jaře vypuknou práce ze Střelic do Zastávky u Brna. „Pro navazující projekt zdvoukolejnění a elektrizace tratě do Zastávky u Brna aktuálně Správa železnic hledá dodavatele stavby, probíhají také výkupy pozemků a další přípravné práce. Stanice Tetčice a Zastávka u Brna i zastávky Omice a Rosice u Brna projdou do konce roku 2023 rekonstrukcí, díky které získají moderní nástupiště s bezbariérovým přístupem. Maximální rychlost vlaků bude 120 km/h. Součástí prací bude také modernizace zabezpečovacího zařízení, provoz vlaků se poté bude řídit z Brna,“ uvedl mluvčí SŽ. Na konci prací v úseku do Zastávky, konkrétně při změně grafikonu v prosinci 2023, je v plánu nástup elektrických jednotek.
Motorové vlaky ale budou moci využít zvýšení cestovní rychlosti. Zatím na sto, po zavedení vyššího stupně zabezpečení ETCS až na 120 kilometrů v hodině.
Zhotovitelem stavby s názvem Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa je sdružení firem Skanska a Elektrizace železnic Praha. Celkové investiční náklady akce dosahují 2,9 miliardy korun. Spolufinancování stavby se plánuje z Národního plánu obnovy (Recovery and Resilience Facility – RRF), další zdroje poskytuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Zastávka Střelice dolní

Střelice, brněnské zhlaví

Střelice, tetčické zhlaví, pohled do stanice

Střelice, tetčické zhlaví, pohled směr širá trať.

Střelice, tetčické zhlaví s novou lávkou

Střelice, nástupiště.

Troubsko

Starý Lískovec. Jak vyzrát na sprejery? Nechat zdi namalovat něčím rozumným.

P. S. Před časem se pod předchozím příspěvkem na téma přeměna trati do Střelic rozvinula debata o termínech elektrizace/elektrifikace. V tomto textu jsou uvedeny oba, a to ve výrocích. Záměrně jsem do citací nezasahoval a ponechal je v původní podobě.

Súvisiace odkazy