150 rokov Košicko - bohumínskej železnice

21.9.2021 8:00Zdroj: Železničné múzeum SR

150 rokov Košicko - bohumínskej železnice

Chcete sa odviezť historickým vlakom ťahaným 85 ročným horským rýchlikovým parným rušňom Zelený Anton alebo parným rušňom Papagáj? Chcete vidieť v akcii elektrický rušeň Bobina? Príďte sa odviezť mimoriadnymi vlakmi pri príležitosti 150. výročia otvorenia úseku Košicko-bohumínskej železnice Žilina - Spišská Nová Ves a strávte nezabudnuteľný víkend so železničnou nostalgiou.

V decembri 2021 uplynie presne 150 rokov od momentu, kedy sa začala prevádzka na najdlhšom úseku Košicko - bohumínskej železnice medzi Žilinou a Spišskou Novou Vsou. V prípade sklonovo najnáročnejšieho úseku Žilina - Poprad sa prevádzka začala 8. decembra 1871 a o 4 dni neskôr 12.decembra 1871 sa začala prevádzka aj na úseku Poprad - Spišská Nová Ves. Tieto udalosti sa rozhodli Železnice Slovenskej republiky, Železničné múzeum SR v spolupráci s občianskymi združeniami Spolok Výhrevne Vrútky, Železničný klub Tatran, Klub železničných historických vozidiel Poprad a Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s. osláviť jazdou mimoriadnych historických vlakov v dňoch 25. a 26. septembra 2021.

Dňa 25. septembra 2021 bude najväšou atrakciou osláv parný vlak na trati Vrútky - Spišská Nová Ves a späť, ťahaný 85- ročným horským rýchlikovým parným rušňom 486.007 "Zelený Anton", ktorému bude v úseku Poprad-Tatry - Spišská Nová Ves sekundovať parný rušeň 477.013 "Papagáj". Vlak pôjde podľa nasledujúceho cestovného poriadku:

  príchod odchod
Vrútky   7:30
Kraľovany 7:48 7:50
Ružomerok 8:08 8:10
Liptovský Mikuláš 8:33 8:48
Štrba 9:28 9:30
Poprad-Tatry 9:55 10:25
Spišská Nová Ves 10:50 13:20
Poprad-Tatry 13:45 14:00
Štrba 14:25 14:27
Liptovský Mikuláš 15:07 15:22
Ružomerok 15:45 15:47
Kraľovany 16:05 16:07
Vrútky 16:25  

Ťahanie požiarneho vlaku za parným vlakom bude mať na starosti historický elektrický rušeň E 499.062 "Bobina". V požiarnom vlaku bude navyše zaradených aj 10 starších nákladných vozňov tak, aby požiarny vlak navodil dojem, že sa jedná o nákladný vlak zaujímavý pre fotografov.

Cestovné v mimoriadnom parnom vlaku - spiatočný lístok:  

  • dospelý, dieťa po dosiahnutí 15 roku života: 18 €
  • dieťa 6 - 15 rokov, dôchodca nad 70 rokov: 9 €
  • dieťa do dosiahnutia 6. roku života a osoby ZŤP: ZADARMO


Cestovné v mimoriadnom parnom vlaku - jednosmerný lístok: 

  • dospelý, dieťa po dosiahnutí 15 roku života: 10 €
  • dieťa 6 - 15 rokov, dôchodca nad 70 rokov: 5 €
  • dieťa do dosiahnutia 6. roku života a osoby ZŤP: ZADARMO

Vo vlaku budú mať možnosť cestujúci získať vo forme doplatku k cestovnému vo výške 2 € ako darček leporelo s historickými parnými rušňami ŽSR.

POZOR! Pre protipandemické opatrenia v okrese Spišská Nová Ves sa neuskutoční plánovaná výstava železničných vozidiel na stanici v Spišskej Novej Vsi.

Hlavným ťahákom 26. septembra 2021 bude cyklovlak v úseku Liptovský Mikuláš - Spišská Nová Ves a späť kombinovaný s náučným vlakom v úseku Spišská Nová Ves - Žilina a späť. Vlak bude ťahaný historickým elektrickým rušňom E 499.062 "Bobina" podľa nasledujúceho cestovného poriadku:

  príchod odchod  poznámka
Liptovský Mikuláš   7:05 cyklovlak
Liptovský Hrádok 7:16 7:17 cyklovlak
Poprad-Tatry 7:58 8:00 cyklovlak
Spišská Nová Ves 8:20 9:04 cyklovlak
Poprad-Tatry 9:31 9:32  
Štrba 9:53 9:58  
Liptovský Mikuláš 10:35 10:45  
Žilina 12:08 14:20  
Vrútky 14:46 14:47  
Ružombarok 15:18 15:19  
Liptovský Mikuláš 15:39 15:41  
Liptovský Hrádok 15:51 15:52  
Poprad-Tatry 16:33 16:35  
Spišská Nová Ves 16:55 17:20 cyklovlak
Poprad-Tatry 17:41 17:43 cyklovlak
Štrba 18:02 18:03 cyklovlak
Liptovský Hrádok 18:25 18:26 cyklovlak
Liptovský Mikuláš 18:37   cyklovlak

Cestovné je v cyklovlaku aj v náučnom vlaku bezplatné, je však potrebné si zakúpiť miestenku.

Ceny miesteniek na jednu jazdu bez ohľadu na vzdialenosť:

  • dospelý, dieťa po dosiahnutí 15 roku života: 2 €
  • dieťa 6 - 15 rokov, študent, dôchodca: 1 €
  • dieťa do dosiahnutia 6. roku života a osoby ZŤP: ZADARMO
  • preprava bicykla (možné len v cyklovlaku): ZADARMO

 
Cestovné lístky na parný vlak alebo miestenky na cyklovlak / náučný vlak sa budú dať zakúpiť len v daný deň pri nástupe do mimoriadneho vlaku alebo počas jazdy v mimoriadnom vlaku.

Pre zisk bezplatného cestovného pre osoby ZŤP je potrebné predložiť preukaz ZŤP. Deti do 6 rokov môžu vo vlakoch cestovať iba v sprievode dospelej osoby. Na cestovné a miestenky sa nevzťahujú žiadne zľavy, zamestnanecké výhody a iné úľavy. Cestujúci v mimoriadnych vlakoch sú povinní kedykoľvek na požiadanie personálu organizátora predložiť na kontrolu platný cestovný lístok alebo miestenku!

Kapacita mimoriadnych vlakov vlakov je obmedzená! Po naplnení kapacity nebude možné pristúpiť do vlaku. Zmena zloženia súprav mimoriadnych vlakov z technických alebo organizačných dôvodov je vyhradená!

Vo vlakoch je potrebné dodržiavať všetky platné protipandemické opatrenia a v tomto ohľade je potrebné rešpektovať a podrobiť sa všetkým pokynom organizátora a sprevádzajúceho personálu! Účasť na podujatí len na vlastnú zodpovednosť! Cestujúci vo všetkých mimoriadnych vlakoch sú povinní dodržiavať ustanovenia Prepravného poriadku pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR.

Doplnené 23.9.2021 o 19:20:

Tlačová správa ŽSR k výročiu KBŽ vydaná dňa 23.9.2021:

Košicko-bohumínska železnica oslavuje 150 rokov

Cez víkend 25. a 26. septembra 2021 si pripomenieme 150. výročie jednej z najväčších súkromných železníc na území Slovenska – Košicko-bohumínskej železnice. Súčasťou pripomienky bude najmä jazda historického parného vlaku medzi Vrútkami a Spišskou Novou Vsou v sobotu, resp. jazda mimoriadneho vlaku medzi Spišskou Novou Vsou a Žilinou v nedeľu.

História jubilujúcej trati sa začala písať už v polovici 19. storočia. V tomto období sa výstavbou trate spojujúcej Sliezsko cez Jablunkov, Žilinu, Liptovský Mikuláš, Poprad a Spišskú Novú Ves s Košicami zaoberala správa železiarní v Třinci. Železiarne boli majetkom veľkokniežaťa Albrechta, člena cisárskej rodiny, ktorý už pred rokom 1867 vlastnil aj bane a hute na Liptove a na Spiši. Zámer sa však neuskutočnil pre nedostatok iných obchodných príležitostí v trase uvažovanej železnice. Ďalší záujemcovia o výstavbu železnice zas odstúpili od zámeru z finančných dôvodov. Prvé práce sa napokon začali 15. októbra 1867, ale opäť pre finančné problémy sa výstavba prerušovala a odkladala, až pokiaľ financovanie stavby neprevzala Anglicko-rakúska banka. Následne sa výstavba trate naplno rozbehla. Ako prvý bol dokončený úsek Košice – Kysak – Prešov, na ktorom sa prevádzka rozbehla 1. septembra 1870. Následne bola na ďalších úsekoch prevádzka začatá takto: Bohumín – Český Těšín 1. februára 1871, Český Těšín – Žilina 8. februára 1871, Žilina – Poprad 8. decembra 1871, Poprad – Spišská Nová Ves 12. decembra 1871 a nakoniec Spišská Nová Ves – Kysak 12. marca 1872.

Železnice Slovenskej republiky sa preto v spolupráci s partnermi - Spolkom Výhrevne Vrútky, Klubom železničných historických vozidiel Poprad, Železničným klubom Tatran a Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia rozhodli pripomenúť si výročie dvoch najzaujímavejších úsekov medzi Žilinou a Popradom jazdami dvoch párov historických vlakov. Ako prvý vyrazí na trať v sobotu 25. septembra 2021 historický parný vlak ťahaný 85- ročným parným rušňom 486.007, prezývaným Zelený Anton. Ten bol vyrobený v roku 1936 ako horský rýchlikový parný rušeň práve pre sklonovo náročnú Štrbskú rampu. Vlak vyrazí z Vrútok o 7:30 hod. a do Spišskej Novej Vsi príde o 10:50 hod. Späť zo Spišskej Novej Vsi sa vracia o 13:20 hod., pričom do Vrútok dorazí o 16:25 hod. V nedeľu vyrazí na jubilujúcu trať mimoriadny vlak ťahaný historickým elektrickým rušňom E 499.062 Bobina najskôr v úseku Liptovský Mikuláš – Spišská Nová Ves ako cyklovlak, potom v podobe náučného vlaku v úseku Spišská Nová Ves – Žilina a späť, kde sa budú môcť cestujúci dozvedieť mnoho zaujímavého nielen z histórie trate, po ktorej vlak pôjde, ale aj o ostatných zaujímavostiach z okolia trate. Cyklovlak vyrazí z Liptovského Mikuláša o 7:05, zo Spišskej Novej Vsi už ako náučný vlak odíde o 9:04, do Žiliny dorazí  12:08 a späť zo Žiliny sa bude vracať o 14:20 hod. Viac informácií o jazdách historických vlakov nájdete na: https://www.zeleznicnemuzeum.sk/stranka/150-rokov-kosicko-bohuminskej-zeleznice/

Súvisiace odkazy