Lokálkou z Lovosic do Teplic se svezeme nejdříve v roce 2026

8.9.2021 8:00 Ing. Lukáš Verner

Lokálkou z Lovosic do Teplic se svezeme nejdříve v roce 2026

Při silných deštích v červnu 2013 došlo k sesunutí svahu nad obcí Litochovice nad Labem, který poškodil těleso železniční trati 097 Lovosice – Teplice v Čechách i dálnici D8 Praha – Ústí nad Labem – Drážďany. Zatím co auta jezdí po dálnici D8 od prosince 2016, vlaky se na trať 097 vrátí nejspíše až v roce 2026.

Od té doby je na trati 097 v úseku Lovosice – Radejčín zavedena náhradní autobusová doprava, kterou zajišťují České dráhy. Dobrou zprávou bylo zavedení víkendových turistických vlaků dopravce AŽD Praha v červnu 2020, které jezdí přímo z Litoměřic jako linka T4 s označením Oparenský expres. Tyto jezdí pouze v části trati mezi Lovosicemi, Oparnem a Chotiměří. V letošním roce jsou v provozu každou sobotu a neděli až do konce října.


Odpověď Ministerstva dopravy ČR

Na jednání Centrální komise Ministerstva dopravy byl dne 25. února 2020 schválen záměr projektu investiční akce s názvem „Zajištění provozních parametrů trati Řetenice – Lovosice“. Původně měla být trať zprovozněna v prosinci 2023, ovšem došlo opět k posunu termínu. Předpoklad realizace této investiční akce je dle informací přímo z Ministerstva dopravy v období od ledna 2023 do prosince 2025. Jejím hlavním cílem je opětovné zprovoznění trati Řetenice – Lovosice v místě sesuvu. Překonání místa sesuvu je navrženo mostním objektem v délce cca 200 m.


Radejčín, „Regionova“ 814.016-2, 18.10.2020 © Lukáš Verner

Na stejném jednání Centrální komise MD byly současně schváleny finanční prostředky pro Správu železnic na opravnou akci s názvem „Oprava trati v úseku Radejčín – Lovosice“, navazující na výše uvedenou investiční akci. V rámci opravné akce dojde k opravám železničního svršku a spodku mimo úsek obnovovaný v rámci investiční akce. V opravné akci bude provedena souvislá výměna pražců, strojní čištění štěrkového lože, odstranění náletových dřevin, oprava skalního masivu „Oparno“ a strojní úprava geometrické polohy koleje.

Opětovné zahájení provozu lze předpokládat nejdříve začátkem roku 2026. Pevně doufám, že k tomu tak dojde a my se lokálkou konečně svezeme v celé trati z Lovosic přes Radejčín až do Teplic.

Úvodní snímek: Radejčín, Motorový vůz 810.600-7, 14.7.2021 © Lukáš Verner

Súvisiace odkazy