Cyklisti milujú vlaky

19.7.2021 8:00 Miroslav Sekela Zdroj: European Cyclists’ Federation

Cyklisti milujú vlaky

Pod týmto názvom vydala Európska cyklistická federácia (ECF) report, v ktorom analyzuje prívetivosť európskych železničných dopravcov k cyklistike. ECF, založené v roku 1983, je bruselské nezávislé neziskové združenie zamerané na dosiahnutie väčšieho množstva a lepšej cyklistiky pre všetkých v Európe.

Cieľom tejto analýzy je usmerniť priemysel a tvorcov politík pri hľadaní spôsobov, ako zlepšiť kombináciu dvoch najudržateľnejších druhov dopravy: bicyklov a vlaky. Celkovo bolo analyzovaných a hodnotených 69 európskych vlakových spoločností a služieb podľa šiestich kľúčových ukazovateľov kombinovaného cestovania na bicykli a vo vlaku:

1. Priestory pre bicykle
2. Schéma požičiavania byciklov
3. Náklady na lístok pre bicykel alebo rezerváciu
4. Cestovný lístok pre bycikel a rezervačné kanály
5. Jazyky, v ktorých sú online poskytované informácie o preprave bicyklov
6. Funkčnosť webových stránok

Ako dopadli pri jednotlivých kritériách naši dopravcovia?

1. Priestory pre bicykle
Jeden vyhradený priestor pre bicykel je definovaný ako nosič alebo hák na bicykel, ktorým je bicykel umiestnený a je pod dozorom cestujúceho. Čím viac priestorov, tým lepšie hodnotenie. Maximálny možný počet bodov je 20.

11. miesto   ČD (14 bodov)
23. miesto   Leo Express (8 bodov)
23. miesto   ZSSK (8 bodov)
43. miesto   Regiojet (2 body)

2. Schéma požičiavania byciklov
Hodnotenie, či podnik prevádzkuje systém zdieľania alebo prenájmu bicyklov, a to, ako je tento systém úspešný z hľadiska miest, do ktorých investoval. Maximálny možný počet bodov je 10.

  5. miesto   ČD (6 bodov)
10. miesto   Leo Express (0 bodov)
10. miesto   Regiojet (0 bodov)
10. miesto   ZSSK (0 bodov)

3. Náklady na lístok pre bicykel alebo rezerváciu
Hodnotenie je nastavené na princípe "najlacnejší je najlepší". Maximálny možný počet bodov je 5.

23. miesto   Leo Express (4 body)
23. miesto   Regiojet (4 body)
23. miesto   ZSSK (4 body)
48. miesto   ČD (1 bod)

4. Cestovný lístok pre bycikel a rezervačné kanály
Hodnotenie, ako si cestujúci môže kúpiť lístok na bicykel a rezervovať si miesto a aké kanály na to môže použiť. Indikátor funguje na základe predpokladu, že čím viac kanálov (online, automat, aplikácia, cestovná kancelária, živý cat na stránke, ...) je k dispozícii, tým lepšie je to pre zákazníka. Maximálny možný počet bodov je 5.

  8. miesto   Leo Express (4 body)
16. miesto   ČD (3 body)
16. miesto   Regiojet (3 body)
28. miesto   ZSSK (2 body)

5. Jazyky, v ktorých sú online poskytované informácie o preprave bicyklov
Hodnotenie vychádza z predpokladu, že v čím väčšom množstve jazykov sú na webových stránkach železničných dopravcov k dispozícii informačné a rezervačné služby, tým lepšie je to pre medzinárodných cestujúcich. Maximálny možný počet bodov je 5.

  1. miesto   Leo Express (5 bodov)
  7. miesto   Regiojet (3 body)
11. miesto   ČD (2 body)
25. miesto   ZSSK (1 bod)

6. Funkčnosť webových stránok
Hodnotenie posudzuje, aké sú možnosti pri plánovaní cesty s bicyklom (online plánovač zahŕňajúci aj bicykle, jedna zjednotená webová stránka s informáciami o preprave bicyklov, informácie týkajúce sa neštandardných bicyklov, ...). Maximálny možný počet bodov je 5.

  1. miesto   Regiojet (5 bodov)
14. miesto   ZSSK (4 body)
19. miesto   ČD (3 body)
19. miesto   Leo Express (3 body)

Ako sa umiestnili naši dopravcovia v celkovom rebríčku:

  1. miesto   NS-DB (InterCity Berlin)   82%
  2. miesto   SBB CFF FFS   76%
  2. miesto   SNCB/NMBS   76%
  9. miesto   ČD   58%
19. miesto   Leo Express   43%
26. miesto   ZSSK   38%
33. miesto   Regiojet   34%

Pre výsledné poradie boli dopravcovia zoradení do „hodnotiacich rozsahov“, s týmto rozdelením:
vynikajúce: 80-100%
dobré: 60-80%
stredné: 40-60%
veľmi slabé: 0-20%

Aké sú niektoré z odporúčaní ECF pre zlepšenie situácie:

  • Akceptovanie nezložiteľných a nerozobraných bicyklov vo všetkých vlakových spojoch vrátane cezhraničných, vysokorýchlostných a nočných spojov.
  • Prijať záväzok ísť nad rámec nedávno nariadeným pravidlám o vyhradení štyroch miest pre bicykle vo vlaku.
  • Používať priestory vyhradené pre bicykle, ktoré sú prístupné a ľahko použiteľné pre všetky typy cestujúcich. Nie všetky priestory pre bicykle by mali byť vo forme závesných hákov, pretože niektorí cestujúci môžu mať problém zavesiť bicykel na vysoko položené háky.
  • Záväzok ponúkať cenovo výhodné lístky na bicykel a rezervácie, ktoré je možné získať prostredníctvom viacerých rôznych rezervačných a predajných kanálov. Preprava bicyklov je služba, ale aby bola efektívna, musí byť cenovo dostupná. Vďaka tomu, že je cenovo dostupná, robí z jazdy na bicykli vlakom atraktívnu možnosť mobility.
  • Poskytovanie jasných a stručných informácií o službách v oblasti bicyklov (online aj inde), ktoré sú k dispozícii vo viac ako jednom jazyku.
  • Poskytovanie informácií o tom, koľko bicyklov je možné prepraviť v rôznych vlakoch a kategóriách služieb.
  • Poskytnutie webovej stránky, ktorá ponúka vo svojom plánovači ciest nástroj na vyhľadanie spojenia s bicyklom, ktorý cestujúcim umožňuje pochopiť, ktoré služby s bicyklami majú povolené.
  • Prijať záväzok manažérov železničných staníc o poskytnutí dostatočných krytých parkovísk pre bicykle a okrem poskytovania nabíjacích miest pre e-bicykle mať služby aj pre neštandardné bicykle.

Celú analýzu nájdete na tomto odkaze.

Súvisiace odkazy:

Preprava bicyklov vo vlakoch ZSSK
Preprava bicyklov vo vlakoch ČD
Preprava bicyklov vo vlakoch Leo Express
Preprava bicyklov vo vlakoch Regiojet  (5. odstavec textu na stránke; odkaz na Prepravný poriadok v texte je nefunkčný)

Ako hodnotíte služby našich dopravcov týkajúce sa prepravy bicyklov? Zodpovedá výsledné hodnotenie dopravcov vaším skúsenostiam? Je počet miest pre bicykle vo vlakoch dostatočný? Aké nové ponuky by ste od dopravcov privítali?