Zahájení provozu nové řídící techniky v MHD města Zwickau

21.6.2021 8:00 Helmut Böhme

Zahájení provozu nové řídící techniky v MHD města Zwickau

U příležitosti zprovoznění nové řídicí techniky na tříkolejné trati od neděle 13. června 2021 jezdí vlaky linek RB1 a RB2 opět do centra města Zwickau, čímž se navýší na dvojnásobek počet spojů s centrem města. Provoz doposud probíhal v intervalu 60 minut. To je možné díky modernizaci infrastruktury. Zwickau (česky též Cvikov) je saské město o 90000 obyvatelích nacházející se na železniční magistrále Dresden – Chemnitz – Hof.

Na úseku mezi „Zwickau, Zentrum“ a „Zwickau, Stadthalle“ proběhla v posledních několika měsících rozsáhlá modernizace. Doposud probíhalo ovládání výhybek a návěstidel vč. silničních semaforů z vozidel. Tento úkol nyní přebírá modernizovaná řídicí technika. Za tímto účelem firma Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH ve spolupráci s dopravními svazy Mittelachsen a Vogtland (Verkehrsverbund Mittelsachsen - VMS a Verkehrsverbund Vogtland - VVV) nainstalovala na třetí kolejnici sedm kolejových snímačů (počitadel náprav), které díky centrálnímu řízení ovládají světelná návěstidla prostřednictvím ohlašovacích bodů. Ovládání výhybek, které doposud probíhalo z vozidel, tak nyní probíhá dálkově prostřednictvím snímačů.

Díky těmto úpravám může od 13. června 2021 linka RB2 (do Hofu a Chebu) jezdit do zastávky Zwickau Zentrum (doposud tak mohla činit pouze linka RB1 do Kraslic). Mezi Zwickau Mitte a nejen oblastí Vogtland, ale i českým pohraničím, jsou tak nabízeny dva vlaky za hodinu bez přestupu.

Technicky a provozně to znamená lepší propojenost železnice a tramvaje místního systému tram-train, který využívá tříkolejnou splítku. Tramvaje ve Zwickau totiž užívají úzký rozchod 1000 mm.

Zjednodušením přístupu k síti po technické stránce jsou tak díky zprovoznění nové řídící techniky od 13. 6. 2021 možné jízdy vozidel Stadler Citylink společnosti City-Bahn Chemnitz GmbH bez omezení.

Při příležitosti zahájení provozu jezdila jednou za hodinu vozidla City-Bahn Chemnitz mezi Zwickau (Sachs) Hbf a Zwickau Zentrum a měla přípoj k lince č. 3 ve směru Eckersbach.

Na celý úsek se také můžete podívat na mapě.

Akce nezůstala stranou mé pozornosti, takže jsem 13. června v 6:51 vyrazil spěšným vlakem společnosti Mitteldeutsche Regiobahn (MRB). Průvodčí nemohl natočit QR-Code mé jízdenky, což se mi stálo u této linky už mnohokrát. Musí to být ale problém jejich skenerů, které asi jenom znají jejich tarify. Měl jsem Sachsen-Ticket, což je sice jízdenka DB, ale platí i u MRB. Průvodčí nakonec načítání vzdal a dal mi pokoj. Na trati Königsbrück – Dresden jezdí také taky MRB, a přitom tam tento problém nemají.

Zwickau Hbf, vlak pokračuje do bavorského Hofu. Na hlavním nádraží v Zwickau mají ještě staré mechaniky. Není mi ani známo, že by se to mělo v nejbližší době měnit.

Po 25 minutách čekání se objevil můj přípojný vlak do Zwickau Zentrum, kde jsem byl jediným cestujícím.

Tady naše cesta končila, vpravo jsou úzkorozchodné koleje městské tramvaje.

Protože vozidlo z Chemnitzu mělo dorazit až o 10:36 h, jsem si udělal výlet na nedalekou uhelnou muzejní dráhu. Toho dne sice nebyla v provozu, ale chtěl jsem ji trochu zdokumentovat. Původně sloužila na odvoz černého uhlí, po vyčerpání zásob naopak na dovoz uhlí do tepelné elektrárny. Roku 1998 nákladní doprava zanikla úplně.

Když jsem se vrátil do zastávky Zwickau Zentrum, objevili se papaláši, přestřihli červenou pásku a zazněly projevy. Technika však fungovala už od 12.6. Druhý a třetí muž zprava jsou tramvajoví řidiči, dále jsou na fotografii starosta města Zwickau a zástupci dopravních podniků Chemnitz a Zwickau.

Zde je dobře vidět rozdíl mezi úzkorozchodnou tramvají ze Zwickau a dvousystémovým Citylinkem z Chemnitz, který jezdil pomocí dieselového agregátu, neboť mezi normálnorozchodnou konečnou Zwickau Zentrum a Zwickau Hbf není trolej, resp. úsekově je určena pouze pro úzkokolejnou tramvaj.

Linkou č. 3 jsem potom pokračoval do Neuplanitzu. Dopravní podnik města Zwickau se potýká s ekonomickými problémy. Původní tramvajové linky 1 a 2 jsou zrušeny a ostatní jedou v nedělí jenom v 30-minutovém taktu. Mají pak delší pobyty na konečných.
Při cestě zpět hlásil řidič u dispečera, že mu nesvití návěstidlo dovolující jízdu, protože po průjezdu Citylinku se nevrátila výhybka zpět do základní polohy. Po několika pokusech pákou se mu podařilo výhybku přestavět, u křižovatky ale musel vystoupit a přivolat volnou návěst klíčem.

Doprava je organizována tak, že u zastávky Neumarkt tramvaje a autobusy mají pětiminutový pobyt, aby cestující mohli v klidu přestoupit.

Toho jsem využil na přestup do linky 4, na fotografii zachycena na konečné Pölbitz.

Opačný konec linky 4, Städtisches Klinikum (Městská nemocnice). Řidič se tu musí v neděli 28 minut nudit, než vyrazí na další cestu.

Chtěl jsem ještě udělat nějaké záběry tratě do Zwickau Zentrum, ale ukázalo se to jako obtížné. U kolejí je to samý podnik, co má svoje území oplocené, takže bližší přístup není možný. Nakonec jsem našel přejezd, kde se severně od zastávky Stadthalle odděluje tramvajová trať od železniční.

Asi nikoho nenapadlo, že by někdo mohl mít zájem přestoupit ze železničního vozidla do tramvaje č. 3 do Neuplanitzu. Vozidla se míjejí severně od zastávky, a přitom přípoj by tu být mohl, neboť jak jsem se už zmínil, tramvaje mají na konečné delší pobyt.

Když jsem se vrátil Citylinkem na hlavní nádraží, ptal se řidič mladšího kolegy, zdali ví, co to je za podivné návěstidlo, a potom ho poučil, že to je mechanická předzvěst. Když je kotouč nahoru, má volno, a když šipka pod ním ukáže doprava, vjíždí se omezenou rychlostí.

Loučím se momentkou ze Zwickau Hbf. Po 17. hodině jsem toho měl již dost, fotil jsem ještě míjení vozidel, a potom jsem se vrátil domů. Přitom nás DB ještě chtělo zmást, že prý z 3. nástupiště odjede vlak do Zwickau Zentrum, ale přece jen přijel ten správný vlak do Drážďan.

Doporučené odkazy

Všechny fotografie: 13. 6. 2021 © Helmut Böhme

Upravil: Jiří Mazal

Úvodní snímek: Zwickau Zentrum, slavnostní přestřižení pásky

Súvisiace odkazy