Čierne skrinky okrem lietadiel nájdeme už aj vo vlakoch

12.5.2021 8:00 Miroslav Sekela

Čierne skrinky okrem lietadiel nájdeme už aj vo vlakoch

Tlačovú správu s takýmto názvom vydalo minulý týždeň Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Uvádza sa v nej:

Z projektu v hodnote 5 miliónov eur nainštaluje do regionálnych vlakov Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 54 rádiostaníc a 88 tzv. BlackBoxov. Zariadenia zvýšia bezpečnosť, zlepšia komunikáciu medzi rušňovodičom a dispečingom a v prípade nehody zrýchlia jej odstránenie, vyšetrenie a znížia meškania ďalších vlakov v dôsledku nehody.

,,Ďalší z projektov na zvýšenie bezpečnosti v železničnej doprave z eurofondov, ktorý som podpísal, znamená pokrok v komunikačných technológiách v našich vlakoch. Je nemysliteľné, aby sa rušňovodič nemohol spojiť s dispečerom, pretože má iba mobilný telefón a akurát prechádza miestom so slabším signálom. Rovnako BlackBoxy, teda čierne skrinky, považujem za nevyhnutný štandard. Tak, ako už roky fungujú v letectve, musia byť základnou výbavou vo vlakoch,“ uviedol Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby.

V rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy dodaním a inštaláciou rádiostaníc a BlackBoxov do železničných koľajových vozidiel“ budú nainštalované rádiostanice do železničných koľajových vozidiel radu 736, 812, 813, 425 a 840, ktoré umožnia komunikáciu medzi rušňovodičom a dispečerom, výpravcom bez potreby mobilného signálu.

BlackBoxy zaznamenávajú zvuk zo stanovišťa rušňovodiča a videozáznam z kamier z čelného pohľadu na trať a videozáznamu priestoru styku zberača a trolejového vedenia. Tzv. „čierne skrinky“ uľahčia vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí. V prípade kamerového alebo akustického záznamu je toto vyšetrovanie jednoduchšie, rýchlejšie a jednoznačnejšie, čo sa pozitívne prejaví aj na kratšom meškaní vlaku spôsobeného nehodou, resp. inou mimoriadnou situáciou. Zariadenia BlackBox umožnia vypracovať analýzu nehodovosti a prijatie rôznych opatrení.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) má zmluvou dohodnutý príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške 5 miliónov eur na financovanie projektu. Realizácia je plánovaná do novembra 2023.

V Zozname národných projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra II je o tomto projekte uvedené:
Projekt je zameraný na:
a) dodanie a inštaláciu  rádiostaníc  (RDST)  do  železničných koľajových  vozidiel  (ŽKV)  radu  736, 812,  813,  425  a  840 v celkovom počte 54 kusov,
b) dodanie a inštaláciu  záznamových zariadení BlackBox, pre účely  vyhotovovania  záznamov  zvuku  zo  stanovišťa rušňovodiča,  videozáznamu  z kamier  z čelného  pohľadu  na trať  z kabíny  rušňovodiča  a videozáznamu  priestoru  styku zberača a trolejového vedenia do hnacích koľajových vozidiel radu 162, 362, 425, 736, 812, 813, 840 v celkovom počte 88 kusov.
Realizáciou tohto  projektu  sa  výrazne  prispeje  k  zvýšeniu bezpečnosti   cestujúcej   verejnosti,   bezpečnosti   prevádzky železničných mobilných prostriedkov, plynulosti a spoľahlivosti železničnej  osobnej  dopravy  tým,  že  zabezpečí  cez  RDST potrebné rádiové spojenie dispečera trate a rušňovodiča, spojenia výpravcu  a  rušňovodiča,  spojenie  dvoch  ŽKV  medzi  sebou, spojenie  vedúceho  posunu. V  prípade  mimoriadností  umožňuje RDST včasné informovanie a varovanie rušňovodiča.
V prípade montáže blackboxu do ŽKV je rozšírená funkcionalita už skôr osadených rádiostaníc o funkcie akustického záznamu z komunikácie cez RDST, komunikácie na stanovišti ŽKV a funkcie videozáznamu (pohľad rušňovodiča na trať a pohľad na zberač). Tieto  záznamy  slúžia  prioritne  na  zjednodušenie a zrýchlenie vyšetrovaní nehôd a mimoriadností.

Schvaľujete montáž rádiostaníc do starších vozidiel, ktoré ich doteraz nemali?

Ako vnímate inštaláciu BlackBoxov? V mnohých vozidlách ZSSK sú použité elektronické rýchlomery, ktoré v kombinácii s vlakovým zabezpečovačom sledujú a zaznamenávajú mnoho parametrov a v prípade nehody vedia poskytnúť dosť relevantných údajov, či rušňovodič postupoval správne alebo nie. Kamerový záznam na trať z kabíny a na styk zberača s trolejovým vedením vedia rovnako poskytnúť relevantné informácie pri vyšetrovaní mimoriadnych udalostí. Je podľa vás potrebné, aby bol zaznamenávaný aj zvuk zo stanovišťa rušňovodiča? Poskytne takýto zvukový záznam pri vyšetrovaní incidentu relevantné informácie na doplnenie informácií z ostatných zariadení?

Súvisiace odkazy:
heslo Vlakový zabezpečovač na českej Wikipédii
heslo MIREL na českej Wikipédii
heslo GSM-R na českej Wikipédii
heslo Train Event Recorder na anglickej Wikipédii

Úvodná fotografia: stanovište rušňovodiča jednotky 425; 24.3.2007, © Peter Hudec

Súvisiace odkazy