Chornický železniční klub potřebuje pomoc

24.4.2021 8:00 Marek Říha - Milan Vojtek

Chornický železniční klub potřebuje pomoc

Jméno Marek Říha je přinejmenším ve světě železničních nostalgiků dobře známé. Není divu, distingovaný pán v historické uniformě je k vidění na nejedné akci. Obvykle i s celým doprovodem dalších lidí v historických uniformách tvoří doprovod vlaků na mnoha mimořádných jízdách. Spektrum činnosti jeho a spousty dalších, kteří dohromady tvoří Chornický železniční klub, je ale podstatně rozsáhlejší.

Občas jsou členové klubu k vidění i v pracovním při cestách po zemi, kam vyjíždí zachraňovat historické artefakty, Návěstidla, zabezpečovací zařízení a další. Předtím, než se dostaneme k tomu, proč o Chornickém železničním klubu dnes píšeme, dostane prostor Marek, aby jej sám představil:


K založení Chornického železničního klubu (CHŽK) významně přispěly politické a ekonomické změny, probíhající v naší zemi v polovině devadesátých let dvacátého století. Transformace našich železnic, útlum provozu na regionálních tratích, reorganizace Českých drah v kombinaci s blížícími se výročími zahájení provozu na místní dráze ze Skalice nad Svitavou do Velkých Opatovic (1998) a na tratích bývalé Moravské západní dráhy (1999) přiměly příznivce železnice z řad zaměstnanců stanice Chornice a stanic přiděleného obvodu k založení Chornického železničního klubu. Došlo k tomu na ustavující schůzi konané 23. března 1998 v restauraci „U depa“ v Chornicích. Klub byl zaregistrován 16. dubna 1998 a veřejnosti se poprvé představil 16. května téhož roku uspořádáním oslav devadesátého výročí zahájení provozu na železniční trati ze Skalice nad Svitavou do Velkých Opatovic. Následovaly další úspěšné nostalgické akce a počet členů CHŽK se rozrostl i o další zájemce, včetně těch, kteří nejsou zaměstnáni na železnici, ale mají k ní vřelý vztah. Po roce 2000 jsme začali spolupracovat s jinými subjekty pořádajícími jízdy zvláštních vlaků. Většina pořadatelů těchto akcí měla především zájem o nasazení našeho personálu v dobových stejnokrojích na svých vlacích. Pro členy tohoto personálu jsme v roce 2005 zřídili Volné sdružení příznivců historie železnice (VSPHŽ), které vystupovalo až do 31. prosince 2014, kdy bylo začleněno zpět do CHŽK, samostatně. Od 1. ledna 2015 byl z důvodů přizpůsobení nové legislativě CHŽK změněn na spolek a jeho název název upraven na Chornický železniční klub, z. s.

Účelem našeho klubu je podpora a propagace železniční dopravy v České republice, dokumentační a publikační činnost na poli železniční historie a záchrana železničních technických památek. Hlavním předmětem naší činnosti je organizování jízd zvláštních vlaků, různých historických akcí a výstav. S pořádáním podobných akcí vypomáháme i jiným organizacím a spřáteleným spolkům. Ve spolupráci s kluby vojenské historie jsme schopni navodit atmosféru Rakousko-uherské monarchie, první Československé republiky, i nepříliš radostných let druhé světové války nebo dob budování socialistického Československa. Další naší činností je zajišťování příležitostných a pamětních razítek, která nejen navrhujeme, ale ve spolupráci se zavedeným výrobcem i dodáváme. Již od poloviny devadesátých let dvacátého století shromažďujeme pro připravovanou muzejní expozici prvky historických železničních zabezpečovacích zařízení, další předměty a artefakty. Zpřístupnění našich sbírek veřejnosti však prozatím není možné z důvodu absence vhodných prostor.

Jak fungujeme?
Naším dlouhodobým cílem je vybudování muzejní expozice železniční zabezpečovací a sdělovací techniky, v níž by byly vhodnými exponáty zastoupeny všechny epochy vývoje tohoto specifického oboru.

Tato činnost je samozřejmě finančně náročná, což je způsobeno nutností logisticky zajistit demontáž, přepravu, skladování i následnou opravu budoucích exponátů. Potřebné prostředky jsme až do roku 2019 získávali od sponzorů a z naší další činnosti. Nákaza Covid-19 a z ní plynoucí omezující i následná úsporná opatření nás o všechny tyto příjmy připravily.

Klub proto volá o pomoc a my jim chceme přinejmenším dát prostor k hledání. Víc najdete zde

Účelem projektu je zabránit tomu, aby mnohdy unikátní a důmyslná zařízení zmizela v nenávratnu. Tito němí svědci důmyslu a fortelu našich předků by měli zůstat zachováni budoucím generacím, a to nejlépe ve veřejně přístupné muzejní expozici. Pomozte nám prosím a my to dokážeme.

Na co peníze použijeme?
Výtěžek projektu je určen na financování záchrany vybraných prvků v současné době hromadně rušených historických železničních zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, z nichž se stanou exponáty budoucího muzea. Záchranná činnost zahrnuje nejen demontáž a přepravu těchto zařízení, prováděnou mnohdy s využitím těžké nebo specializované techniky, ale také opětovné sestavení, opravy, zprovoznění a v neposlední řadě také skladování budoucích exponátů. Roční náklady na tuto činnost se pohybují kolem 50.000,- Kč.

O všech zachraňovaných a opravovaných zařízeních klub pravidelně informuje na stránce spolku zřízené na sociální síti facebook a na spolkovém webu. V závěru roku chtějí pro všechny příznivce připravit rekapitulaci všech exponátů, které byly zakoupeny nebo opraveny z vybraných prostředků.

 


Titulní foto z oslav v Chornici 1998 – 433.001 na točně. © Milan Vojtek