Stanice Adamov přejde z nostalgie do moderny

17.4.2021 8:00 Milan Vojtek Zdroj: Správa železnic

Stanice Adamov přejde z nostalgie do moderny

Ač koridorová stanice, přesto nádraží v Adamově spíše připomíná mezilehlé nádraží osmdesátých či v lepším případě devadesátých let minulého století, tedy ještě z dob předkoridorových. Správa železnic to chce změnit a představila plán proměny nádraží. Jde o jeden samostatný bod rozsáhlé akce, která má ve dvou letech stavebních prací změnit celý úsek mezi Maloměřicemi a Blanskem.

 

Adamov dodnes nemá ostrovní nástupiště. Stanice tak má jednu slabinu, plynoucí z předpisů. V případě pobytu osobního vlaku ve směru do Brna nesmí po bližší koleji ke staniční budově projet jiný vlak.
To se při přestavbě nádraží samozřejmě změní, na druhé straně, otázkou je, nakolik čtyři dopravní koleje budou stačit v provozu, který proti devadesátým letům přeci jen o poznání nabral na rozsahu a hustý taktový režim Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje v některých oblastech silně komplikuje průjezd nákladních vlaků. I z toho důvodu se hodí mít ve stanici další koleje, kam lze případně s nákladem uhnout. Jen tedy musí být samozřejmě dostatečně dlouhé.
A uklidit nákladní vlak může být občas nutné. Pohled do jízdního řádu praví, že z Blanska do Židenic je to dvacet kilometrů, po kolejovou spojku u Maloměřic je to o něco méně, rámcově bezmála 18 kilometrů. Z toho:
Blansko – Adamov = 7 km
Adamov – Brno-Židenice = 13 km, (spojky na zhlaví Maloměřic cca 11 km)
Pravdou je, že alternativou k potřebě uhýbání vlaků může být další bod chystaných prací v úseku Blansko – Adamov – Maloměřice. Projekt mimo jiné počítá s výstavbou odbočky. To nabídne jako alternativu i možnost předjíždění vlaku na trati. Navíc větší variabilita provozu zmírní dopady jakýchkoliv mimořádností na provoz.

Letecký pohled na současné adamovské nádraží (mapy.cz)

Co Správa železnic plánuje?
Modernizační práce na prvním koridoru mezi Brnem, Adamovem a Blanskem, které odstartují letos v září, budou zahrnovat také rekonstrukci stanice v Adamově. Ve stanici vzniknou dvě ostrovní nástupiště a nová lávka, rekonstrukcí projdou odbavovací prostory pro cestující. Předpokládaná hodnota zakázky dosahuje 688 milionů korun.
Ostrovní nástupiště budou plně bezbariérová, přístup na lávku z nich bude zajištěn pomocí schodišť a výtahů. Nová lávka bude propojena na druhou stranu kolejiště do Hybešovy ulice. Součástí stavby je také rekonstrukce vnitřních prostor výpravní budovy pro vytvoření adekvátního zázemí pro cestující a výstavba parkoviště s kapacitou třiceti parkovacích míst.
Prodloužení třetí staniční koleje umožní odbavení nákladních vlaků o délce 740 metrů. Práce se budou dále soustředit na opravu železničního svršku a spodku, přeložky sítí, výstavbu nových protihlukových zdí, elektro rozvodů a nové technologické lávky a budovy. Stavba by měla odstartovat letos v říjnu a skončit v polovině roku 2023.
Aktuálně SŽ vyhlásila pro zmíněné stavební práce tendr na zhotovitele.

Vizualizace chystané podoby stanice Adamov (zdroj Správa železnic)

Přestavba stanice Adamov je jen jednou z částí chystaných akcí. Správa železnic se pustí do oprav celého úseku Brno Maloměřice (mimo, staveniště začne od krajní výhybky) – Blansko. Nepůjde o razantní změny, ty se nedělaly ani při koridorizaci v polovině devadesátých let, ale o nápravu opotřebení provozem a některé méně zásadní úpravy na trati. Naproti tomu jak je vidět, razantní proměnou projde nádraží Adamov a vlastně i zastávka Adamov, kde plán počítá se stavbou ostrovního nástupiště.

Titulní obrázek: Vizualizace chystané podoby stanice Adamov (zdroj Správa železnic)