Koleje v Rajhradě čeká proměna

30.1.2021 8:00 Milan Vojtek

Koleje v Rajhradě čeká proměna

Předloni musela železniční doprava mezi Brnem a Břeclaví čelit komplikacím při přestavbě nádraží v Hrušovanech u Brna. Vloni stavbaři okupovali Šakvice a ani tento rok nebude provoz v tomto úseku I. železničního koridoru bez problémů. Rajhrad bude staveništěm. Už brzy. Velmi brzy, práce mají začít v únoru-

Zastávka, ve kterou se původní nádraží proměnilo při stavbě koridoru před dvaceti lety, se v následujících letech stala velkým problémem v provozu. Přesněji řečeno, problémem se stalo zrušení nádraží, kde vedlejší koleje umožňovaly předjíždění vlaků a výhybky pak přejíždění mezi kolejemi.
Úsek z Modřic do Hrušovan dlouhý zhruba jedenáct kilometrů dnes nemá možnost dostat vlak z jedné koleje na druhou. Zejména v případě mimořádností s jednokolejným provozem je pak nereálné dostat touto částí koridoru všechny pravidelné vlaky. Potřeba je projet s 215 vlaky obou směrů, v případě jednokolejného provozu je ale stropem pouze 123 vlaků. Část osobní dopravy proto při mimořádnostech a plánovaných opravách musí vždy nahradit autobusy.
Proto po přestavbě Hrušovan jako součásti modernizace a elektrifikace obnovované lokálky do Židlochovic a po rekonstrukci Šakvic v rámci stejné proměny spojnice do Hustopečí spustí Správa železnic stavební akci v Rajhradě. „Vložení čtyř nových výhybek ve stejnojmenné železniční zastávce umožní předjíždění vlaků v traťovém úseku Modřice – Hrušovany u Brna, což napomůže zejména řešení kolizních situací mezi dálkovou a regionální dopravou. Předpokládané celkové náklady stavby dosahují 319 milionů korun,“ uvedla vloni mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Letos už je částka jiná.
„Správa železnic vybrala zhotovitele nové odbočky Rajhrad. Zrealizují ji firmy FIRESTA-Fišer, AŽD Praha a SEŽEV_REKO. Celkové investiční náklady dosáhnou 368,4 milionu korun. Stavba začne letos v únoru a realizace potrvá 12 měsíců,“ napsala do zprávy k výběru dodavatele mluvčí.

Komplikace potrvají rok

Práce jsou rozloženy na podstatnou část roku. Projekt totiž obsahuje víc, než jen pouhé vložení výhybek do trati. „Obsahem stavby je rekonstrukce železničního svršku a spodku v délce 870 metrů. Současně dojde k náhradě silničního nadjezdu v Holasicích a opravě nedalekého železničního mostu. Průjezdná výška silničního nadjezdu pro železniční dopravu je v souvislosti s osazením trakční soustavy nedostatečná, bude tedy stržen a nahrazen novým, který bude zároveň splňovat veškeré bezpečnostní normy.,“ dodala mluvčí. Nové místo pro přejíždění mezi kolejemi, v drážní terminologii odbočka, dostane nové traťové zabezpečovací zařízení. Jeho technologie bude ve stávající budově bývalého nádraží. Nutností bude i rekonstrukce trakční vedení pro elektrické vlaky a nová trafostanice „Zastávka Rajhrad získá v rámci stavby také nové informační zařízení s odjezdy vlaků, umístěné u výpravní budovy,“ dodala mluvčí.
Výsledkem stavby odbočky má být vyšší propustnost trati, možností předjíždění vlaku. V obrovskou výhodu se odbočka promění v případě výluk. Úsek koridoru mezi stanicemi Brno hl. n. a Hrušovany u Brna patří k nejvytíženějším v regionu. Taktová doprava, výhodná pro cestující ale omezující pro dopravu, s osobními vlaky po patnácti minutách, potřebou projet mezi nimi s rychlíky linky R13 z Brna do Olomouce přes Břeclav a dálkovými vlaky v relacích do Bratislavy a Vídně dopravců ČD a Regiojet i za normálních okolností limituje propustnost nákladních vlaků.  
Zaniklé nádraží v Rajhradě sehrálo v historii železnice větší úlohu, než si mnozí myslí. Právě tam přivezly formanské vozy rozebranou první lokomotivu a po jejím smontování odtud vyjel první vlak do Brna už 11. listopadu 1838. První vlak na naše území z Vídně do Břeclavi přitom dorazil až v červnu 1839.

Interpanter projíždí místem, kde letos vznikne nová odbočka. © Milan Vojtek

Titulní foto: Railjet projíždí pod mostem, který letos čeká výměna. © Milan Vojtek